Drömtydning avföring/bajs - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning avföring/bajs betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med avföring/bajs att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning avföring/bajs

Symbolisk betydelse

Drömmar om avföring (bajs) har ofta symboliken att de handlar om att bli av med någonting, ofta handlar detta någonting om känslor eller spänningar. Om man till exempel drömmer att man bajsar är det inte ovanligt att detta relaterar till känslor som har en sexuell natur. Den symboliska representationen är ofta känslor av motvilja när det handlar om sin egen kropp och sin egen sexualitet, ofta i form av motvilja till att uttrycka sig sexuellt.

En annan aspekt av avföring är det att avföring används som gödsel vid odling, vilket handlar om en symbolisk koppling till tillväxt eller nyskapande. Denna tolkning är dock tätt relaterad till hur den allmänna känslan är hos dig när avföringen uppenbarar sig i drömmen, ju positivare känsla desto större koppling till nytillväxt.

Dröm där man täcks av avföring

Drömmar där man drömmer att man täcks av avföring, eller att bajs smetas ut över ens kropp, handlar ofta om negativa känslor av en motbjudande natur. Detta är någonting som kan medföra destruktiva tankar som även har en tendens att smitta av sig på omgivningen.

Drömmar om mänsklig avföring

Drömmar där man drömmer att man ser mänsklig avföring brukar ofta kunna relateras till att det finns några bekymmer i ens vakna liv. Ofta handlar det om att man har en bristande förmåga kring att fatta viktiga beslut, eller att man är orolig för att ens beslut skall påverka andra på ett negativt sätt. Man känner oftast inte till de problem man har, men drömmar likt denna kan åtminstone rikta fokus mot problemen vilket kan göra att de uppdagar sig så småningom.

Drömmar där man själv bajsar

Drömmar där man drömmer att man själv bajsar, handlar ofta om att det finns en inneboende vilja av att tydligare kunna se resultatet av det arbete man lägger ned under dagarna. Troligtvis handlar det om att någonting i ens vakna liv tar mycket kraft och energi av en, men att det är svårt att se resultatet av sina mödor. Det viktigaste här är att visa tålamod och att låta sakerna ha sin gång.

Drömmar där man ser någon annans avföring

Om du drömmer att du ser någon annans avföring betyder detta ofta att du har en inneboende avdunsjuka rörande denne person, att du ser personen som mer livfull och energisk än dig själv.

Drömmar om hästbajs

Drömmar om hästbajs handlar ofta om ekonomi och resurser, med tolkningen att ju större mängd avföring som har kommit från hästen desto större mängd ekonomi och resurser. Om avföringen dessutom är färsk, det vill säga att du ser hästen bajsa i din dröm, är symboliken av positiv natur. Om avföringen är gammal och har flugor som surrar kring sig är symboliken av negativ natur, och du kan förvänta dig ett bortfall av resurser vilket kan skada din ekonomi.

Drömmar om hundbajs

Drömmar om hundbajs handlar ofta om ens egen kontroll över sig själv som person i vaket tillstånd. Ofta är dessa drömmar kopplade till att självkontrollen är bristande och att man ofta har en förmåga att reagera impulsivt och på ett något negativt sätt. Detta kan ha lett till problem som ännu inte har blivit uppdagade, men som ens inre är på spåren varpå denna typ av dröm frammanas.

Drömmar om kaninbajs

Drömmar om kaninbajs symboliserar ofta ens barn och deras välmående, dessa drömmar är nästan alltid lyckobringande och förmedlar därför en positiv symbolik.

Drömmar om avföring med ovanlig färg

Drömmar där man drömmer att ens avföring har en ovanlig färg, som exempelvis rosa, lila eller blå, brukar ofta vara relaterat till arbetslivet. Ofta symboliserar drömmen kommande problem och svårigheter, framför allt med konflikter och hantering av gamla konflikter som kanske kommer att bubbla upp till ytan.

Drömmar om stora mängder avföring

Drömmar där man drömmer att man ser eller handskas med oerhört stora mängder avföring är ofta väldigt motbjudande och obekväma i sig. Dock skall man inte låta denna känsla ta över, för dessa drömmar brukar ofta medföra att någonting positivt är på ingång. Ofta kan det handla om nya ekonomiska möjligheter som kommer att öppna sig, eller att man kommer att vinna ett pris i en tävling som är helt oväntat.

Drömmar om att äta avföring

Drömmar där man drömmer att man äter avföring eller bajs är oerhört motbjudande, och brukar kunna sätta djupa spår i de flesta som genomlevern drömmen. Generellt sett är dessa typer av drömmar varsel om att problem är på ingång, ofta i form av negativitet från personer i ens närhet som inte vill att andra skall lyckas och utvecklas som personer. För att motverka detta kan man försöka att vara extra positiv själv vid kommande möten med människor i ens närhet, för att försöka motarbeta den negativitet som annars skulle uppstå.

Drömmar om att trampa i djuravföring

Om du drömmer att du trampar i avföring lämnat av ett djur har detta ofta innebörden att någon i din närmsta krets, såsom exempelvis en vän eller en familjemedlen, kommer att uppleva ekonomiska motgångar. De kommer troligtvis att komma till dig med önskan om råd och hjälp för att lösa den uppkomna situationen.

Drömmar om att städa upp avföring

Drömmar där man drömmer att man städar upp större mängder avföring handlar ofta om att ofantliga mängder arbete är på ingång, och att man kommer att behöva arbeta väldigt hårt under kommande tid. Det kommer dock att betala sig i framtiden, så drömmen är i sig inte negativ så sett.

Dröm om att hålla i bajs

Om du drömmer att du håller i bajs eller avföring brukar detta ofta vara ett varsel om annalkande problem i kärlekslivet i framtiden, oftast inte stora problem men ändå märkbara och som kan göra dig lite nedstämd under en tid.

Drömmar om att kasta bajs på någon

Drömmar där man drömmer att man kastar bajs på någon är ofta ett dåligt omen, och brukar symbolisera att man själv kommer att vara föremål för att bli utnyttjad i framtiden.

Dröm om toalett full av bajs

Om du drömmer att du ser en toalett som är överfull av bajs eller avföring så är detta ofta ett negativt omen. Drömmen brukar symbolisera annalkande ekonomiska bekymmer, eller att farliga situationer kan uppstå där du kan skada dig om du inte är försiktig.

Drömmar där en fågel bajsar på en

Om du drömmer att en fågel bajsar på dig så betyder detta allt som oftast någonting positivt, precis på samma sätt som när en fågel bajsar på dig i vaket tillstånd. Drömmen signalerar ofta att framtiden kommer att bjuda på stora framgångar och att tidigare ansträngningar nu äntligen kommer att börja löna sig.

Dröm där man bajsar bland folk

Drömmar där man drömmer att man bajsar offentligt bland folk, så att andra människor kan se dig utföra dina behov, kopplas oftast till ekonomiska lättnader. Någonting som har tyngt dig ekonomiskt kommer inom kort att klaras upp, och du kommer att få njuta av en bättre ekonomi inom kort.

Dröm om att bajsa på sig

Drömmar där man drömmer att man bajsar på sig har ofta en negativ betydelse, då de indikerar att dina dåliga vanor nu har börjat sätta spår i ditt vakna liv och att andra har börjat märka dem. Du bör tänka på hur dina dåliga vanor kan påverka andra.

Texten uppdaterades senast 2020-10-02

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om avföring/bajs kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här
Kommentarer


#1   Susanna   2020-03-22 07:03  
Jag drömde något jag aldrig drömt förut. Min familj och en barndomsvän var samlade hos bekanta, som är skilda idag pga. otrohet. Jag gick på toaletten. Min barndomsvän gick efter och bad mig släppa in henne. Badrummet var omodernt men stort och fint. Jag var förstoppad. Min vän pratade om minnen från tonåren, men jag kände inte igen dem. Plötsligt kommer hela familjen in och sätter sig på stolar runtomkring mig. Jag säger ingenting, men försöker dra ner min korta klänning över benen. Jag känner mig utstuderad. Efter en stund kokar jag över och säger irriterat: ”Kan ni gå härifrån, med en menande min”. Då går vissa, men vissa sitter kvar och fortsätter stirra allvarligt på mig. Jag torkar bort den pyttelilla biten jag lyckas få ut, medan jag försöker hålla min bakdel skyld av mitt klänningtyg. Sedan vaknar jag extremt trött och väldigt förvånad. Jag har aldrig drömt något liknande förut.

#2   Jamileh   2021-04-01 06:45  
hej !
Igår kväll drömde jag att jag var i toaletten och bajsade , det kom väldigt mycket bajs ,oerhörd mycket och mjukt och mycket av det fastnade på rumpan . jag tvättade av den med vatten . jag tog på bajset och kände på den . det var svårt att tag bort men jag gjorde det Mvh Jamileh

#3   Jamileh   2021-04-01 06:54  
Hej !
Igår kväll drömde jag om att jag var på toaletten och bajsade , det kom mycket bajs och den var mjuk . det fastnade mycket på rumpan att det var svårt att ta bort det men jag gjorde det . Jag tvättade av mig med vatten . vad år betydelsen av min dröm .

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning