Vad betyder drömmar om avföring (bajs)?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om avföring (bajs) betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om avföring (bajs) har ofta symboliken att de handlar om att bli av med någonting, ofta handlar detta någonting om känslor eller spänningar. Om man till exempel drömmer att man bajsar är det inte ovanligt att detta relaterar till känslor som har en sexuell natur. Den symboliska representationen är ofta känslor av motvilja när det handlar om sin egen kropp och sin egen sexualitet, ofta i form av motvilja till att uttrycka sig sexuellt.

Att täckas av avföring (bajs)

Drömmar där man drömmer att man täcks av avföring, eller att bajs smetas ut över ens kropp, handlar ofta om negativa känslor av en motbjudande natur. Detta är någonting som kan medföra destruktiva tankar som även har en tendens att smitta av sig på omgivningen.

Kan även handla om nytillväxt

En annan aspekt av avföring är det att avföring används som gödsel vid odling, vilket handlar om en symbolisk koppling till tillväxt eller nyskapande. Denna tolkning är dock tätt relaterad till hur den allmänna känslan är hos dig när avföringen uppenbarar sig i drömmen, ju positivare känsla desto större koppling till nytillväxt.

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning