Drömtydning blod - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning blod betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med blod att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning blod

Symbolisk betydelse

Drömmar om blod är i de allra flesta fall någonting negativt, och innebär oftast i någon mening förlust - förlust av ekonomiska intressen, fastigheter, sin käresta, sina vänner, att bli utnyttjad eller förlust i spel. Detta gäller framför allt då blod förekommer i samband med något man vanligt förknippar med blod, exempelvis ett sår eller liknande.

Drömmar om mens och blod som gravid

Drömmar om blod är någonting som är relativt vanligt förekommande bland gravida kvinnor, kanske framför allt drömmar om mens och mensblod. Dessa drömmar brukar ofta ha en väldigt stark symbolisk koppling till verkligheten, och sådan typ av oro som ofta kan uppstå hos en gravid kvinna. Ofta kan dessa drömmar vara ett slags uttryck för denna oro, ofta i form av undertryckt oro som kanske inte har tillåtits släppas fram - eller som på ett undermedvetet sätt har motarbetats av rädsla för vad oron kan medföra. Det viktiga att komma ihåg och ta med sig från en sådan dröm är att denna oro är någonting naturligt. Och även om det kan vara jobbigt att bejaka den, så för den ändå med sig någonting positivt när den blir erkänd - nämligen den kärlek man faktiskt känner eller har börjat känna för det ofödda barnet i ens mage.

Drömmar om osannolikt blod

Det finns dock ett tillfälle då drömmar om blod kan ha en positiv betydelse. Detta gäller i de fall då blodet i drömmen uppenbara sig i samband med någonting som man vanligtvis inte förknippar med blod, exempelvis att en TV eller en att dator blöder. Detta har en tendens att ge indikationer om att även om någonting går dåligt för tillfället - så kommer det att bli bättre. Om du till exempel sitter i en ekonomisk knipa kan den komma att snart börja lösa sig, eller om du länge har varit ovän med en gammal kompis eller en familjemedlem kan denna osämja vara på väg att ordna upp sig inom kort.

Drömmar om blodig text

Drömmar där man drömmer att man ser en text på till exempel en vägg som har skrivits med hjälp av blod, är detta ofta någonting som ger uttryck för en inre vilja att uttrycka sig. Ofta handlar det om en inre vilja att utföra en särskild kraftansträngning för att uppnå ett särskilt mål, eller så representerar det en slags inre plan som du har börjat pussla ihop för hur du skall lyckas med någonting som ibland kan anses omänskligt svårt.

Drömmar om blodiga händer

Om du drömmer att dina händer är blodiga är detta ofta en symbol som skvallrar om att du har en inneboende skuldkänsla som är oerhört svår att bli av med. Det har ofta att göra med handlingar som har utförts i närtid, och för att tvätta bort blodet kan du behöva bli varse om vad det är som har framkallat dessa skuldkänslor. Det är enda sättet att bearbeta den inre skuldkänslan som tär på dig.

Dröm om att man har en blödning

Drömmar där man drömmer att man är skadad och förlorar massvis med blod brukar ofta betyda att man är på väg att gå in i väggen rent fysiskt, av ren utmattning. Det vill säga att denna dröm framför allt handlar om fysisk utmattning, snarare än emotionell. Det finns någonting som dränerar din energi och som tar din kraft, ofta har det med ens omgivning att göra i form av människor som vistas runt omkring en.

Drömmar om menstruationsblod

Drömmar om menstruationsblod brukar ibland ses som oerhört kraftfulla, framför allt av uråldriga folkslag som ofta dyrkade den fruktbarhet som den kvinnliga menstruationen ger uttryck för. Ofta brukar drömmar om detta ha att göra med ens inneboende bekymmer och funderingar kring livet, och symboliken brukar vara att man snart kommer att komma till freds med detta och finna sig i sitt liv och släppa sina bekymmer.

Texten uppdaterades senast 2020-10-02

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om blod kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning adoption | drömtydning blodigel

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning