Drömtydning.nu /Drömlexikon A-Ö

Drömtydning drömlexikon A-Ö

Här nedan hittar du ett drömlexikon över samtliga drömtydningar som finns i vår databas, med ett kortfattat utdrag över vad respektive dröm kan betyda. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer om de olika drömmarna och drömtydningarna.

Drömmar som börjar på A

Abakus (kulram): Drömmar där en abakus, eller med andra ord kulram, har en avgörande roll tenderar att ha den symboliska kopplingen att... Läs mer om dröm om abakus (kulram).

Abel, Adams andre son: Att ha drömt om Abel, Adams andre son, brukar generellt sett ses som ett mycket bra tecken. Enligt sagan mördades Abel... Läs mer om dröm om abel, adams andre son.

Abort: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om aborter rent generellt är ofta att de handlar om att man vill... Läs mer om dröm om abort.

Absint: Den symboliska betydelsen rörande drömmar om rusdrycken absint är ofta konstnärlig, att det finns en inneboende konstnä... Läs mer om dröm om absint.

Absolution (syndernas förlåtelse): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om syndernas förlåtelse, eller absolution, är ofta religiösa. Äve... Läs mer om dröm om absolution (syndernas förlåtelse).

Adam och Eva: Drömmar om Adam och Eva handlar generellt sett om barn, ofta adopterade barn. Se även drömmar om adoption. [ezoic-1] O... Läs mer om dröm om adam och eva.

Adelsmän: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om adelsmän eller adelskvinnor, t.ex. grevar, baroner eller andra... Läs mer om dröm om adelsmän.

Adjö eller avsked: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där det förekommer ett adjö eller ett avsked, är ofta att de är e... Läs mer om dröm om adjö eller avsked.

Adoption: När det handlar om drömmar om adoption så har sådana drömmar ofta en väldigt stark symbolisk koppling till längtan efte... Läs mer om dröm om adoption.

Adresser: Det symboliska betydelsen som finns kopplad till drömmar om adresser av något slag handlar ofta om vänskap och bekantsk... Läs mer om dröm om adresser.

Advokater: Symboliken när det handlar om drömmar om advokater brukar ofta vara att de innebär relativt negativa saker, ofta kan de... Läs mer om dröm om advokater.

Affärer: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en affär brukar ofta handla om resurser eller att man har valm... Läs mer om dröm om affärer.

Akrobater: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar om akrobater är ofta barnasinne och lekfullhet, då mångas inre vä... Läs mer om dröm om akrobater.

Algebra: Den symboliska betydelsen kring drömmar om algebra specifikt handlar ofta om investeringar i t.ex. aktier eller fonder,... Läs mer om dröm om algebra.

Almanacka eller kalender: Den symboliska betydelsen kring drömmar om en almanacka eller en kalender handlar ofta om sitt eget beteende och hur de... Läs mer om dröm om almanacka eller kalender.

Altare: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar som involverar ett altare handlar ofta om högtidlighet, t.ex. vigs... Läs mer om dröm om altare.

Ambulanser: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar där ambulanser förekommer är att de oftast bör betraktas som en varning,... Läs mer om dröm om ambulanser.

Andar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där andar uppenbarar sig är att de ofta är ett uttryck för att de... Läs mer om dröm om andar.

Anisfrön: När det gäller drömmar där anisfrön förekommer handlar dessa ofta om att det finns någon som håller på att förbereda en... Läs mer om dröm om anisfrön.

Ankare: Den symboliska betydelsen av drömmar som involverar ett ankare handlar ofta om fasthet, i form av bofasthet eller stadi... Läs mer om dröm om ankare.

Annonser: Drömmar om annonser har ofta den symboliska kopplingen att de handlar om aktuella eller kommande förändringar i ens liv... Läs mer om dröm om annonser.

Ansikten: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar där ansikten uppenbarar sig är att de ofta handlar om hur sitt inn... Läs mer om dröm om ansikten.

Apor: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar om en apa, oavsett vilken typ av apa det handlar om, är att det kan vara... Läs mer om dröm om apor.

Arkitekt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en arkitekt handlar ofta om struktur och fundament, beroende p... Läs mer om dröm om arkitekt.

Armband: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om armband är att de ofta handlar om band mellan personer, eller... Läs mer om dröm om armband.

Armenier: Drömmar om armenier, det vill säga människor från landet Armenien, har ofta en symbolisk betydelse som rör svunna tider... Läs mer om dröm om armenier.

Arsenik: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om arsenik går ofta åt det lömska hållet, då arsenik är ett mycke... Läs mer om dröm om arsenik.

Astma: Astma förekommer ofta i drömmar hos friska människor, med en symbolik som ofta pekar mot att de nästan kvävs under bela... Läs mer om dröm om astma.

Att bada naken: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att bada naken handlar ofta om att man själv kanske är naken,... Läs mer om dröm om att bada naken.

Att baka kakor: En symbolisk betydelse av att man bakar kakor, eller bakar vad som helst i ugnen för den delen, är att någonting kan va... Läs mer om dröm om att baka kakor.

Att bli avrättad: Drömmar om att bli avrättad eller dömd till döden handlar ofta om skuld, då detta representerar det absolut kraftigaste... Läs mer om dröm om att bli avrättad.

Att bli biten: Drömmar om att bli biten har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om rädsla, att man är rädd för att någonting... Läs mer om dröm om att bli biten.

Att bli blind: Drömmar där den stora händelsen är att man har blivit blind har ofta en symbolisk betydelse att ens undermedvetna inte... Läs mer om dröm om att bli blind.

Att dansa balett: Drömmar om balett har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om skönhet, ofta en inre strävan om yttre skönhet e... Läs mer om dröm om att dansa balett.

Att få barnbarn: Drömmar där man drömmer att man får barnbarn har ofta en psykologisk koppling till längtan, det behöver inte vara en lä... Läs mer om dröm om att få barnbarn.

Att falla: Den symboliska betydelsen av drömmar där den stora händelsen i drömmen är att man faller, eller ramlar, handlar ofta mi... Läs mer om dröm om att falla.

Att fly: Drömmar om att man flyr eller försöker fly är en mycket vanlig dröm, ofta manifesteras flykten genom att man är jagad a... Läs mer om dröm om att fly.

Att flyga: Drömmar om att man flyger är någonting som är väldigt vanligt förekommande, framför allt att man själv flyger likt en f... Läs mer om dröm om att flyga.

Att föda barn: Drömmar om att föda barn har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om pånyttfödelse, men de behöver dock inte n... Läs mer om dröm om att föda barn.

Att gå barfota: Drömmar om att man traskar runt barfota har ofta den symboliska och psykologiska betydelsen att de är kopplade till ens... Läs mer om dröm om att gå barfota.

Att ha en betjänt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man i drömmen drömmer att man har en betjänt, eller en person... Läs mer om dröm om att ha en betjänt.

Att klättra: Drömmar där man klättrar, det kan vara uppför olika saker såsom t.ex. berg, stegar, väggar, tak, klippor och så vidare,... Läs mer om dröm om att klättra.

Att någon talar bakom din rygg: Drömmar där man drömmer att det finns någon talar bakom ens rygg kan vara ganska jobbiga att ha, och den symboliska och... Läs mer om dröm om att någon talar bakom din rygg.

Att söka jobb: Drömmar där man är arbetssökande eller svarar på en platsannons för ett stundande arbete har ofta den symboliska koppli... Läs mer om dröm om att söka jobb.

Att vara fastbunden: Drömmar om att vara fastbunden, där man är helt oförmögen att röra eller uttrycka sig, har ofta en symbolisk koppling t... Läs mer om dröm om att vara fastbunden.

Auktion: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om auktioner, antingen att man går på en auktion eller att man sj... Läs mer om dröm om auktion.

Avföring (bajs): Drömmar om avföring (bajs) har ofta symboliken att de handlar om att bli av med någonting, ofta handlar detta någonting... Läs mer om dröm om avföring (bajs).

Avsky: Drömmar om avsky, att man verkligen avskyr någon eller någonting, har ofta den symboliska betydelsen att man är redigt... Läs mer om dröm om avsky.

Avtal: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett avtal av något slag förekommer är ofta att man har en inn... Läs mer om dröm om avtal.

Avundsjuka: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar som handlar om avundsjuka är att de ofta handlar om missnöje. De... Läs mer om dröm om avundsjuka.

Drömmar som börjar på B

Backgammon: Den symboliska kopplingen till drömmar om spelet backgammon är ofta en vilja att hitta mönster, ofta också på ett väldi... Läs mer om dröm om backgammon.

Barnmisshandel (aga): Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om barnmisshandel handlar ofta om ens egna rädslor och osäkerhetsk... Läs mer om dröm om barnmisshandel (aga).

Båtar: Den symboliska betydelsen av drömmar av båtar är i många avseenden relaterade till drömmar om bilar, och kan ta innebör... Läs mer om dröm om båtar.

Begravning: Den symboliska betydelsen när det kommer till begravning kan vara väldigt skiftande beroende på vem det är som begravs.... Läs mer om dröm om begravning.

Bergsbestigning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man bestiger ett berg handlar ofta om strävan efter framgång.... Läs mer om dröm om bergsbestigning.

Bibliotek: Den symboliska kopplingen till drömmar som handlar om bibliotek är ofta av ekonomisk eller finansiell natur, eller så d... Läs mer om dröm om bibliotek.

Bigami: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bigami, eller att man har två partners, är ofta av relationell... Läs mer om dröm om bigami.

Bilar: Drömmar om bilar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om hur man tar sig fram genom livet. Det kan handlar... Läs mer om dröm om bilar.

Bin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där bin är en av huvudpunkterna handlar ofta om tillväxt, långsam... Läs mer om dröm om bin.

Björnar: Den symbolik som oftast kopplas samman med drömmar om björnar är styrka, kraft och tillväxt å ena sidan, men även fiend... Läs mer om dröm om björnar.

Blixtar: Den symboliska betydelsen av att drömma om blixtar eller blixtnedslag handlar ofta om ursinne och raseri, det finns oft... Läs mer om dröm om blixtar.

Blod: Drömmar om blod är i de allra flesta fall någonting negativt, och innebär oftast i någon mening förlust - förlust av ek... Läs mer om dröm om blod.

Blodigel: Den symboliska betydelsen kopplad till drömmar om blodiglar är ofta att det finns någonting som utan att du märker det... Läs mer om dröm om blodigel.

Blombuketter: Drömmar om blombuketter har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om nära och kära vänner, blombuketten represe... Läs mer om dröm om blombuketter.

Blomkål: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om blomkål handlar ofta om tillbakadragenhet med en viss undertry... Läs mer om dröm om blomkål.

Blommor: Drömmar om blommor symboliserar ofta blyg skönhet, en skönhet som finns där och någonting som verkligen utstrålar skönh... Läs mer om dröm om blommor.

Blomsterkrans: Drömmar om blomsterkransar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om ära och berömmelse, det undermedvetna v... Läs mer om dröm om blomsterkrans.

Böcker: Den symboliska betydelsen kring böcker handlar ofta om någonting i ditt inre, främst kopplat till kunskap och informati... Läs mer om dröm om böcker.

Bokträd: Drömmar om bokträd har ofta den symboliska innebörden att de försöker förmedla stabilitet och att det finns en inre öns... Läs mer om dröm om bokträd.

Bomull: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om bomull har ofta med känslor och en inneboende läng... Läs mer om dröm om bomull.

Bonde: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om en bonde eller bönder handlar ofta om djur och nat... Läs mer om dröm om bonde.

Bondgård: Den symboliska betydelsen av drömmar om en bondgård, att man t.ex. äger en bondgård eller arbetar på en bondgård, har o... Läs mer om dröm om bondgård.

Bord: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett bord är det centrala så kan man ofta göra en koppling til... Läs mer om dröm om bord.

Borgenär: Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar en borgenär, kanske där man själv ställer upp som borgenär, handlar... Läs mer om dröm om borgenär.

Boskap: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om boskap, som t.ex. kossor, får, getter, hästar, kycklingar, gris... Läs mer om dröm om boskap.

Bräkande lamm: Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar lamm som bräker handlar ofta om barnasinne och ungdomlighet, med en... Läs mer om dröm om bräkande lamm.

Brännskador: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brännskador är ofta att de kan kopplas till en inre oro kring... Läs mer om dröm om brännskador.

Brasa: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brasa eller drömmar om brasor är att de ofta handlar om en... Läs mer om dröm om brasa.

Bredare axlar: Den symboliska betydelsen rörande drömmar där man drömmer att man har bredare axlar, eller att någon annan har bredare... Läs mer om dröm om bredare axlar.

Brev: Drömmar om brev handlar ofta om att ditt undermedvetna vill skicka dig ett budskap eller delge dig information. Vilken... Läs mer om dröm om brev.

Brevbärare: Drömmar om brevbärare har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om förmedling av kunskap eller helt enkelt vanl... Läs mer om dröm om brevbärare.

Brinnande ljus: Den symboliska betydelsen av brinnande ljus som manifesterar sig i drömmar handlar ofta om hopp och önskningar. Det bri... Läs mer om dröm om brinnande ljus.

Brinnande säng: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brinnande säng handlar ofta om en inre oro kring att någont... Läs mer om dröm om brinnande säng.

Brinnande stad: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser en helt stad brinna är ofta av ganska deprimerande na... Läs mer om dröm om brinnande stad.

Brinnande värdefullt föremål: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser ett värdefullt föremål som står i full brand handlar... Läs mer om dröm om brinnande värdefullt föremål.

Bröd: Drömmar om bröd handlar ofta om kraft och livsförmåga, men det kan även handla om livet självt och ens hunger för ett b... Läs mer om dröm om bröd.

Brottning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brottning är generellt sett någonting som signalerar en kamp,... Läs mer om dröm om brottning.

Brud: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser en brud går ofta att dra mot det håll som signalerar... Läs mer om dröm om brud.

Brunn: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en brunn är en central del handlar ofta om saker som har hänt... Läs mer om dröm om brunn.

Drömmar som börjar på C

Cancer: Drömmar om cancer kan ofta uppfattas som oerhört obehagliga, oavsett om det är en själv eller någon närstående som i dr... Läs mer om dröm om cancer.

Champagne: Drömmar om man champagne, där man drömmer att man t.ex. skålar i goda vänners slag eller med sin käresta, har oftast po... Läs mer om dröm om champagne.

Choklad: Drömmar om choklad har ofta den symboliska betydelsen att de försöker förmedla en själslig sötma, detta då choklad kan... Läs mer om dröm om choklad.

Cigaretter: Drömmar om cigaretter har ofta den symboliska betydelsen att de har med hälsan att göra, detta då det från hela samhäll... Läs mer om dröm om cigaretter.

Drömmar som börjar på D

Dålig andedräkt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om dålig andedräkt har ofta med ens inre oro att göra, att man or... Läs mer om dröm om dålig andedräkt.

Dimma: Drömmar om dimma brukar ofta rent symboliskt ses som ett slags varsel kring svåra tider som ens undermedvetna har snapp... Läs mer om dröm om dimma.

Djur: Drömmar om djur har ofta symboliken att det egentligen handlar om en själv. Att de säregna drag, egenskaper eller förmå... Läs mer om dröm om djur.

Döden: Den symboliska betydelsen av drömmar om döden handlar ofta om att någonting som har gått förlorat vill komma upp till y... Läs mer om dröm om döden.

Dröm i dröm: Den symboliska betydelsen av drömmar i drömmar, eller falskt uppvaknande som det ofta kallas, handlar ofta om att det f... Läs mer om dröm om dröm i dröm.

Drömmar som börjar på E

Eld: Drömmar om eld har ofta förstörelse som sin symboliska betydelse, inte alltid i negativ bemärkelse utan ofta handlar de... Läs mer om dröm om eld.

Elefanter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om elefanter är att de ofta går att förknippa med högfärdighet oc... Läs mer om dröm om elefanter.

En abbot eller abedissa: Drömmar om abbotar Om du har drömt om en abbot (vilket är titeln på en föreståndare för ett munkkloster), kan det innebä... Läs mer om dröm om en abbot eller abedissa.

En bagare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bagare eller någon som bakar t.ex. bröd, kakor eller bullar, h... Läs mer om dröm om en bagare.

En flod: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en flod eller där en flod är den centrala delen i drömmen, kan... Läs mer om dröm om en flod.

En sjuk bebis: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om sjuka bebisar är att de oftast handlar om en djup oro som finn... Läs mer om dröm om en sjuk bebis.

Ensamhet: Drömmar om ensamhet i olika uttryck är en väldigt vanlig dröm, som både kan se ut och kännas på många olika sätt. Den s... Läs mer om dröm om ensamhet.

Evakuering: Drömmar där man är tvungen att evakuera, t.ex. att en stundande katastrof är på ingång och att man snabbt måste plocka... Läs mer om dröm om evakuering.

Drömmar som börjar på F

Fåglar: Den symboliska betydelsen av drömmar om fåglar kan ibland vara lite svår att tyda, då fåglar kan uppenbara sig på väldi... Läs mer om dröm om fåglar.

Fiskar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskar är generellt sett framgång, ofta kopplat till fiskstim... Läs mer om dröm om fiskar.

Fisknät: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fisknät är att de ofta kan kopplas till en oro att fastna med... Läs mer om dröm om fisknät.

Fjädrar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjädrar är att de ofta har någonting med känslor att göra, att... Läs mer om dröm om fjädrar.

Fjärilar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjärilar är att de ofta handlar om spiritualitet och känslor a... Läs mer om dröm om fjärilar.

Fladdermöss: Den symboliska koppling som oftast förknippas med drömmar om fladdermöss är natt, mörker och rädsla, och indikerar ofta... Läs mer om dröm om fladdermöss.

Flaggor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flaggor handlar ofta om stolthet och känslor av att vara på to... Läs mer om dröm om flaggor.

Flugor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flugor kan ofta härledas till förluster, att man på något sätt... Läs mer om dröm om flugor.

Fotoalbum: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fotoalbum handlar ofta om nostalgiska känslor, att ens innerst... Läs mer om dröm om fotoalbum.

Frukt: När det kommer till drömmar om frukter av olika slag så har dessa drömmar ofta en symbolisk koppling till fruktsamhet i... Läs mer om dröm om frukt.

Full ask (låda): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en låda som är fylld med saker är ofta att det egentligen hand... Läs mer om dröm om full ask (låda).

Drömmar som börjar på G

Gåvor och allmosor: Den symboliska kopplingen kring drömmar om gåvor och allmosor handlar ofta om känslor relaterat till andra människor. O... Läs mer om dröm om gåvor och allmosor.

Gigantisk fiskdam: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskdammar är ofta att det finns inneboende känslor av fångens... Läs mer om dröm om gigantisk fiskdam.

Graviditet: Drömmar om graviditet eller att man är gravid är någonting som är mycket vanligt, både bland yngre och äldre kvinnor. D... Läs mer om dröm om graviditet.

Drömmar som börjar på H

Hästar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hästar är att de ofta kan förknippas till kraft och starka ene... Läs mer om dröm om hästar.

Hjärtattack: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hjärtattacker handlar allt som oftast om ens personliga hälsa... Läs mer om dröm om hjärtattack.

Hus: Drömmar om hus har ofta den symbolik att det handlar om en själv, på ett sätt kan man säga att huset i drömmen symbolis... Läs mer om dröm om hus.

Drömmar som börjar på J

Juveler och ädelstenar: Den symboliska betydelsen av drömmar där juveler och ädelstenar spelar en huvudsaklig roll är ofta av yttre karaktär, d... Läs mer om dröm om juveler och ädelstenar.

Drömmar som börjar på K

Kändisskap: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om kändisskap, alltså ett sådant kändisskap som en själv är förem... Läs mer om dröm om kändisskap.

Katter: Den symboliska betydelsen när det kommer till katter kretsar ofta kring ett inre behov av att känna närhet, tillgivenhe... Läs mer om dröm om katter.

Kometnedslag: Drömmar om att kometnedslag symboliserar ofta katastrofala händelser, och handlar ibland om att man innerst inne bär på... Läs mer om dröm om kometnedslag.

Drömmar som börjar på L

Lejon: Den symboliska betydelsen av drömmar om lejon är ofta att de är ett uttryck för någonting majestätiskt och mäktigt, men... Läs mer om dröm om lejon.

Drömmar som börjar på M

Män med vapen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om män med vapen handlar ofta om en oro, ofta framkallad av det s... Läs mer om dröm om män med vapen.

Mord eller dråp: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som innefattar ett mord (eller ett dråp) är ofta ganska kraftfull... Läs mer om dröm om mord eller dråp.

Drömmar som börjar på N

Naken flicka: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en naken flicka handlar ofta om relationer, det kan vara så at... Läs mer om dröm om naken flicka.

Drömmar som börjar på O

Ont i armbågen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man känner smärta i armbågen kan ofta kopplas till oro kri... Läs mer om dröm om ont i armbågen.

Ormar: Sedan urminnes tider har drömmar om ormar i princip alltid förknippats med otur, och den symboliska betydelsen som dröm... Läs mer om dröm om ormar.

Otrohet: Drömmar om otrohet är någonting som är väldigt vanligt, både att man själv bedrar den man älskar och att den man älskar... Läs mer om dröm om otrohet.

Drömmar som börjar på P

Påfåglar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om påfåglar handlar ofta om en inre önskan om skönhet och att upp... Läs mer om dröm om påfåglar.

Pengar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om pengar handlar ofta om att man till vardags kanske har ont om... Läs mer om dröm om pengar.

Pinsamma händelser: Att drömma att man hamnar i en pinsam situation är relativt vanligt. Till exempel en situation där man känner sig utsat... Läs mer om dröm om pinsamma händelser.

Poliser: Den symboliska betydelsen av drömmar om poliser handlar ofta om det som förknippas med just poliser, brott och straff.... Läs mer om dröm om poliser.

Präster: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om präster handlar ofta om känslor av skam eller pinsamhet, att d... Läs mer om dröm om präster.

Presenter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om presenter handlar ofta om att upprätthålla vänskapsrelationer,... Läs mer om dröm om presenter.

Prostituerade: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prostituerade handlar ofta om lust och åtrå, ofta sådan lust o... Läs mer om dröm om prostituerade.

Prygling: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prygling, eller att man piskad med t.ex. ett bälte eller slage... Läs mer om dröm om prygling.

Pub eller bar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en pub eller en bar är själva huvudtemat, finns ofta att finn... Läs mer om dröm om pub eller bar.

Purjolök: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en purjolök handlar ofta om att ens innersta vill göra en uppm... Läs mer om dröm om purjolök.

Drömmar som börjar på R

Resor: Med drömmar om resor, eller att resa, menas sådana där man reser med t.ex. tåg, bil eller flyg med en särskild destinat... Läs mer om dröm om resor.

Revben: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om revben har ofta en spirituell eller rent religiös koppling, oc... Läs mer om dröm om revben.

Ricinolja (laxermedel): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ricinolja, som är ett laxermedel, handlar ofta om att ens unde... Läs mer om dröm om ricinolja (laxermedel).

Riddare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om riddare handlar ofta om kärlek, eller en inre jakt på den stor... Läs mer om dröm om riddare.

Rikedom: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rikedom kommer ofta från det att man har låtit ens innersta på... Läs mer om dröm om rikedom.

Ringar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ringar handlar ofta om löften och åtaganden, men även om vänsk... Läs mer om dröm om ringar.

Rosmarin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rosmarin går ofta att koppla till en inre önskan om att upplev... Läs mer om dröm om rosmarin.

Rosor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rosor är att det ofta handlar om att ens undermedvetna har bör... Läs mer om dröm om rosor.

Rotting: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rotting går ofta att koppla till vänskapsband och forna vänska... Läs mer om dröm om rotting.

Rouge: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rouge handlar ofta om ens inre behov och begär, att ens inners... Läs mer om dröm om rouge.

Rovor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rovor handlar ofta om det som finns dolt under ytan och som ma... Läs mer om dröm om rovor.

Drömmar som börjar på S

Säckpipor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om säckpipor har oftast en familjär koppling där vänskaps- och fa... Läs mer om dröm om säckpipor.

Sex: Sexdrömmar är någonting som är extremt vanligt från tonåren och framåt, men drömmarna kan upplevas olika av olika perso... Läs mer om dröm om sex.

Spindlar: Drömmar om spindlar är för många en mycket otäck upplevelse, då spindlar ofta utanför drömmens värld är någonting som k... Läs mer om dröm om spindlar.

Stark vind: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om starka vindar handlar ofta om att starka känsloyttringar i ver... Läs mer om dröm om stark vind.

Stjärnor: Den symboliska betydelsen av drömmar om stjärnor eller en stjärnhimmel handlar ofta om tro, hopp och önskan. Det är oft... Läs mer om dröm om stjärnor.

Större eller mindre armar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om större eller mindre armar handlar ofta om att ens undermedvetn... Läs mer om dröm om större eller mindre armar.

Drömmar som börjar på T

Tappa tänder: Drömmar om att man tappar tänder är någonting som ofta symboliserar egen osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. De... Läs mer om dröm om tappa tänder.

Tillfällig förlamning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att vara tillfälligt förlamad handlar ofta om en inre känsla a... Läs mer om dröm om tillfällig förlamning.

Tom ask (låda): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en tom låda eller en tom ask handlar ofta om att ens innersta... Läs mer om dröm om tom ask (låda).

Tomma flaskor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om tomma flaskor handlar ofta om ekonomiska bekymmer, att det fin... Läs mer om dröm om tomma flaskor.

Träd: Drömmar om träd handlar ofta om ens personlighet, det finns någonting där som vill uppmärksammas. Lägg märke till hur t... Läs mer om dröm om träd.

Träffa en barberare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man träffar en barberare handlar ofta om att ens innersta... Läs mer om dröm om träffa en barberare.

Drömmar som börjar på V

Vatten: Drömmar om vatten av olika slag har ofta den symboliska betydelsen att de ger uttryck för vårt aktuella känsloläge, åtm... Läs mer om dröm om vatten.

Vinkällare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en vinkällare går ofta att hitta i händelser långt tillbaka i... Läs mer om dröm om vinkällare.

Drömmar som börjar på Ä

Äta bacon: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man äter bacon handlar ofta om att det finns en inneboende... Läs mer om dröm om äta bacon.

Drömmar som börjar på Ö

Överfall: Drömmar om överfall har ofta en väldigt stark symbolisk koppling till rädslor för just överfall eller att bli överraska... Läs mer om dröm om överfall.

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning