Drömtydning.nu/Drömlexikon A-Ö
 

Drömtydning drömlexikon A-Ö

Vad är det som lockar så med drömmar?

Sedan urminnes tider har människan försökt tyda och tolka sina drömmar, dessa resor och skådespel som försiggår i ens innersta väsen har alltid gäckat oss människor. Men vad är det som är så fascinerande, och varför drivs vi av ett sådan vilja att hitta mönster och tolka det vi upplever i sovande tillstånd? Kanske har det med vår naturliga nyfikenhet att göra, att vi vill försöka förstå allting - inte bara det vi stöter på i vardagen utan även det vi upplever i drömmens värld. Eller så kan det ha att göra med vår lockelse till det spirituella, till andarnas värld.

Verklig tolkning är ofta målet

Oavsett vad det är som lockar så drivs vi i alla fall av det att kunna finna en mening i det vi har drömt, att försöka hitta en tolkning som går att applicera på någonting som försiggår, har hänt eller kommer att hända i vaket tillstånd.

Drömsymbolerna är viktigast

Ofta är drömmar kopplade till ganska specifika händelser, saker, djur, företeelser, personer, osv, någonting som brukar kallas drömsymboler. Genom att analysera dessa symboler och hur de uppstår i relation till varandra, kan man lära sig mycket om sig själv och det som händer i ens omgivning (även sådant som har hänt eller kommer att hända).

Drömsymboler i vårat drömlexikon

Här nedan hittar du ett drömlexikon över samtliga drömtydningar som finns i vår databas, med ett kortfattat utdrag över vad respektive dröm kan betyda. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer om de olika drömmarna och drömtydningarna. Du kan även använda sökfunktionen här ovanför för att enklare hitta bland drömtydningarna, den är mycket snabb och söker i tolkningarnas hela innehåll medan du skriver.

Drömmar som börjar på A

Abakus: Drömmar där en abakus, eller med andra ord kulram, har en avgörande roll tenderar att ha den symboliska kopplingen att de är relaterade förändringar i ens liv som går att påvi... Läs mer om drömtydning abakus.

Abel: Att ha drömt om Abel, Adams andre son, brukar generellt sett ses som ett mycket bra tecken. Enligt sagan mördades Abel av sin svartsjuke broder Kain, och att han uppenbarar si... Läs mer om drömtydning abel.

Abort: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om aborter rent generellt är ofta att de handlar om att man vill undvika någonting som är obehagligt. I drömmens värld är... Läs mer om drömtydning abort.

Absint: Den symboliska betydelsen rörande drömmar om rusdrycken absint är ofta konstnärlig, att det finns en inneboende konstnärlighet hos den som drömmer som kämpar för att ta sig ut... Läs mer om drömtydning absint.

Absolution: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om syndernas förlåtelse, eller absolution, är ofta religiösa. Även om du inte bekänner dig som religiös själv kan det fin... Läs mer om drömtydning absolution.

Adam och Eva: Drömmar om Adam och Eva handlar generellt sett om barn, ofta adopterade barn. Drömmarna kan både handla om att man bär på en inre längtan och önskan om att adoptera, men även... Läs mer om drömtydning adam och eva.

Adelsmän: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om adelsmän eller adelskvinnor, t.ex. grevar, baroner eller andra människor av nobel börd, handlar ofta om socioekonomisk... Läs mer om drömtydning adelsmän.

Adoption: När det handlar om drömmar om adoption så har sådana drömmar ofta en väldigt stark symbolisk koppling till längtan efter barn. Drömmarna kan ofta triggas av oro kring sig själ... Läs mer om drömtydning adoption.

Adresser: Den symboliska betydelsen som finns kopplad till drömmar om adresser av något slag handlar ofta om vänskap och bekantskaper. Om du till exempel drömmer om att du har glömt bor... Läs mer om drömtydning adresser.

Advokater: Symboliken när det handlar om drömmar om advokater brukar ofta vara att de innebär relativt negativa saker, ofta kan det vara så att förlorad egendom eller andra motgångar lig... Läs mer om drömtydning advokater.

Affärer: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en affär brukar ofta handla om resurser eller att man har valmöjligheter. Det kan handla om att man står inför ett vik... Läs mer om drömtydning affärer.

Akrobater: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar om akrobater är ofta barnasinne och lekfullhet, då mångas inre väsen förknippar akrobater med de människor som gör alla m... Läs mer om drömtydning akrobater.

Alfabetet: Drömmar som på något sätt behandlar ett alfabete i en större utsträckning handlar ofta om studier och förkovran av kunskap. Ofta är drömmarna ett förebud om att det kommer att... Läs mer om drömtydning alfabetet.

Algebra: Den symboliska betydelsen kring drömmar om algebra specifikt handlar ofta om investeringar i t.ex. aktier eller fonder, då algebra till stor del handlar om bokföring kring oli... Läs mer om drömtydning algebra.

Almanacka: Den symboliska betydelsen kring drömmar om en almanacka eller en kalender handlar ofta om sitt eget beteende och hur detta tenderar att återupprepa sig. Kalendrar är på ett sä... Läs mer om drömtydning almanacka.

Altare: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar som involverar ett altare handlar ofta om högtidlighet, t.ex. vigslar, begravningar eller andra ceremonier där någon t.ex.... Läs mer om drömtydning altare.

Ambulanser: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar där ambulanser förekommer är att de oftast bör betraktas som en varning, att ens undermedvetna försöker sända information som ens... Läs mer om drömtydning ambulanser.

Andar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där andar uppenbarar sig är att de ofta är ett uttryck för att det finns omedvetna tankar eller idéer i ens undermedvetna... Läs mer om drömtydning andar.

Anisfrön: När det gäller drömmar där anisfrön förekommer handlar dessa ofta om att det finns någon som håller på att förbereda en gåva till dig, eller gör sig redo för att utföra en väl... Läs mer om drömtydning anisfrön.

Ankare: Den symboliska betydelsen av drömmar som involverar ett ankare handlar ofta om fasthet, i form av bofasthet eller stadigvarande relationer. Precis som att ankaret kan läggas e... Läs mer om drömtydning ankare.

Annonser: Drömmar om annonser har ofta den symboliska kopplingen att de handlar om aktuella eller kommande förändringar i ens livssituation. Om man själv annonserar om någonting kan det... Läs mer om drömtydning annonser.

Ansikten: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar där ansikten uppenbarar sig är att de ofta handlar om hur sitt innersta väsen ser på en själv, utan att man själv är medve... Läs mer om drömtydning ansikten.

Apor: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar om en apa, oavsett vilken typ av apa det handlar om, är att det kan vara ett tecken på att det finns en annalkande fara i din när... Läs mer om drömtydning apor.

Arbete: Drömmar där man är arbetssökande eller svarar på en platsannons för ett stundande arbete har ofta den symboliska kopplingen att de just handlar om ens nutida eller framtida ar... Läs mer om drömtydning arbete.

Arkitekt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en arkitekt handlar ofta om struktur och fundament, beroende på den ton som förmedlas i drömmen kan detta fundament me... Läs mer om drömtydning arkitekt.

Armar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om större eller mindre armar handlar ofta om att ens undermedvetna vill visa på att det har uppfattat ett missnöje som ma... Läs mer om drömtydning armar.

Armbågen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man känner smärta i armbågen kan ofta kopplas till oro kring ens fysiska hälsa, då leder ofta är någonting som för... Läs mer om drömtydning armbågen.

Armband: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om armband är att de ofta handlar om band mellan personer, eller om hur personer ser på varandra ur ett vänskapsperspekti... Läs mer om drömtydning armband.

Armenier: Drömmar om armenier, det vill säga människor från landet Armenien, har ofta en symbolisk betydelse som rör svunna tider och i många fall en inneboende önskan om att åter igen... Läs mer om drömtydning armenier.

Arsenik: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om arsenik går ofta åt det lömska hållet, då arsenik är ett mycket potent gift som förr i tiden var väldigt vanligt att a... Läs mer om drömtydning arsenik.

Astma: Astma förekommer ofta i drömmar hos friska människor, med en symbolik som ofta pekar mot att de nästan kvävs under belastningen av sina plikter och problem. Att de har svårt a... Läs mer om drömtydning astma.

Auktion: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om auktioner, antingen att man går på en auktion eller att man själv håller i en auktion, är ofta pengar eller finanser.... Läs mer om drömtydning auktion.

Avföring/bajs: Drömmar om avföring (bajs) har ofta symboliken att de handlar om att bli av med någonting, ofta handlar detta någonting om känslor eller spänningar. Om man till exempel drömme... Läs mer om drömtydning avföring/bajs.

Avrättning: Drömmar om att bli avrättad eller dömd till döden handlar ofta om skuld, då detta representerar det absolut kraftigaste straffet man kan få av en dömande jury. Det kan vara så... Läs mer om drömtydning avrättning.

Avsked: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där det förekommer ett adjö eller ett avsked, är ofta att de är ett sätt för ens undermedvetna att bearbetat ett adjö ell... Läs mer om drömtydning avsked.

Avsky: Drömmar om avsky, att man verkligen avskyr någon eller någonting, har ofta den symboliska betydelsen att man är redigt förbannad över någonting i det verkliga livet. Det behöv... Läs mer om drömtydning avsky.

Avtal: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett avtal av något slag förekommer är ofta att man har en inneboende önskan om att bestämma sig för vad man skall gör... Läs mer om drömtydning avtal.

Avundsjuka: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar som handlar om avundsjuka är att de ofta handlar om missnöje. De behöver inte vara så att man upplever en särskild avunds... Läs mer om drömtydning avundsjuka.

Axlar: Den symboliska betydelsen rörande drömmar där man drömmer att man har bredare axlar, eller att någon annan har bredare axlar än normalt, går ofta att kopplas till kraft och st... Läs mer om drömtydning axlar.

Drömmar som börjar på B

Backgammon: Den symboliska kopplingen till drömmar om spelet backgammon är ofta en vilja att hitta mönster, ofta också på ett väldigt lekfullt sätt. Det handlar ibland om att man inte rik... Läs mer om drömtydning backgammon.

Bacon: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man äter bacon handlar ofta om att det finns en inneboende rädsla för hur man uppfattas av omvärlden. Ofta är denn... Läs mer om drömtydning bacon.

Bada: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man badar är att de ofta kan förknippas till ens relationer till andra, men ibland även till ens relation till sig sj... Läs mer om drömtydning bada.

Bagage: Drömmar om bagage är någonting som ofta förknippas ofta med resor, och den symbolik som man brukar kunna ta med sig är att de på något sätt handlar om en förändring i ens inre... Läs mer om drömtydning bagage.

Bagare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bagare eller någon som bakar t.ex. bröd, kakor eller bullar, handlar ofta om det att skapa någonting från tomma intet.... Läs mer om drömtydning bagare.

Bal: Drömmar där man går på en bal eller annan större danstillställning, har ofta erotiska förtecken och kan ibland vara ett slags varsel. Varslet kan dock ofta tas med en nypa sal... Läs mer om drömtydning bal.

Balett: Drömmar om balett har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om skönhet, ofta en inre strävan om yttre skönhet eller att man verkligen verkligen vill bli åtråvärd i and... Läs mer om drömtydning balett.

Barberare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man träffar en barberare handlar ofta om att ens innersta har börjat snappa upp tankar och känslor som finns kring... Läs mer om drömtydning barberare.

Barfota: Drömmar om att man traskar runt barfota har ofta den symboliska och psykologiska betydelsen att de är kopplade till ens osäkerhetskänslor, ofta kring händelser eller företagan... Läs mer om drömtydning barfota.

Barnbarn: Drömmar där man drömmer att man får barnbarn har ofta en psykologisk koppling till längtan, det behöver inte vara en längtan efter att få faktiska barnbarn - men oftast är det... Läs mer om drömtydning barnbarn.

Barnmisshandel: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om barnmisshandel handlar ofta om ens egna rädslor och osäkerhetskänslor i det verkliga livet. Ofta kan dessa typer av drö... Läs mer om drömtydning barnmisshandel.

Båtar: Den symboliska betydelsen av drömmar av båtar är i många avseenden relaterade till drömmar om bilar, och kan ta innebörden av vem det egentligen är som styr ditt liv. Är det d... Läs mer om drömtydning båtar.

Bebis: Drömmar om bebisar är mycket vanliga, men kan även vara ganska svåra att tolka beroende hur drömmen ter sig. Ofta handlar symboliken om intre strävan och längtan, och drömmar... Läs mer om drömtydning bebis.

Begravning: Den symboliska betydelsen när det kommer till begravning kan vara väldigt skiftande beroende på vem det är som begravs. Om det handlar om din egen begravning kan det vara så a... Läs mer om drömtydning begravning.

Berg: Drömmar om berg och klippor för ofta tankarna till symboler såsom kämparvilja och strävan efter framgång, framför allt drömmar om att klättra i berg eller att bestiga ett berg... Läs mer om drömtydning berg.

Bergsbestigning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man bestiger ett berg handlar ofta om strävan efter framgång. Berg och höga toppar har ofta förknippats med framgång... Läs mer om drömtydning bergsbestigning.

Betjänt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man i drömmen drömmer att man har en betjänt, eller en person som passar upp en och lyder ens minsta vink, är ofta at... Läs mer om drömtydning betjänt.

Bibliotek: Den symboliska kopplingen till drömmar som handlar om bibliotek är ofta av ekonomisk eller finansiell natur, eller så dyker den upp av rent intellektuella skäl. En viktig sak... Läs mer om drömtydning bibliotek.

Bigami: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bigami, eller att man har två partners, är ofta av relationell natur. Ibland kan det handla om att man saknar den där... Läs mer om drömtydning bigami.

Bilar: Drömmar om bilar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om hur man tar sig fram genom livet. Det kan handlar om relationer med andra människor eller krav som ställs... Läs mer om drömtydning bilar.

Biljetter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en biljett spelar en stor roll handlar ofta om "priset" för en resa. Det man då menar med priset är inte bara den fak... Läs mer om drömtydning biljetter.

Bilolycka: Drömmar om att vara med i en bilolycka eller en krasch med bilen brukar ofta vara väldigt otäcka. Själva händelserna i sig som brukar spelas upp i drömmen är otäcka, och situa... Läs mer om drömtydning bilolycka.

Bin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där bin är en av huvudpunkterna handlar ofta om tillväxt, långsam men stadig tillväxt av någonting som är väldigt viktigt... Läs mer om drömtydning bin.

Biten: Drömmar om att bli biten har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om rädsla, att man är rädd för att någonting skall gå emot en och inte alls så som man skulle vilja.... Läs mer om drömtydning biten.

Björnar: Den symbolik som oftast kopplas samman med drömmar om björnar är styrka, kraft och tillväxt å ena sidan, men även fiender och risker. De kan ibland också kopplas till passivt-... Läs mer om drömtydning björnar.

Blind: Drömmar där den stora händelsen är att man har blivit blind har ofta en symbolisk betydelse att ens undermedvetna inte håller med om några handlingar som man antingen har gjor... Läs mer om drömtydning blind.

Blixtar: Den symboliska betydelsen av att drömma om blixtar eller blixtnedslag handlar ofta om ursinne och raseri, det finns ofta någonting som man är vansinnig över men kanske har svå... Läs mer om drömtydning blixtar.

Blod: Drömmar om blod är i de allra flesta fall någonting negativt, och innebär oftast i någon mening förlust - förlust av ekonomiska intressen, fastigheter, sin käresta, sina vänne... Läs mer om drömtydning blod.

Blodigel: Den symboliska betydelsen kopplad till drömmar om blodiglar är ofta att det finns någonting som utan att du märker det dränerar dig och din kropp på energi, att någonting tär... Läs mer om drömtydning blodigel.

Blomkål: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om blomkål handlar ofta om tillbakadragenhet med en viss undertryckt aggression, att man kanske egentligen skulle vilja u... Läs mer om drömtydning blomkål.

Blommor: Drömmar om blommor symboliserar ofta blyg skönhet, en skönhet som finns där och någonting som verkligen utstrålar skönhet, men utan att vara skrytsam. En skönhet som varken ha... Läs mer om drömtydning blommor.

Böcker: Den symboliska betydelsen kring böcker handlar ofta om någonting i ditt inre, främst kopplat till kunskap och information. Det kan handla om att drömmen vill att du skall komm... Läs mer om drömtydning böcker.

Bokträd: Drömmar om bokträd har ofta den symboliska innebörden att de försöker förmedla stabilitet och att det finns en inre önskan om att stå stadig inför de kommande svårigheter som... Läs mer om drömtydning bokträd.

Bomull: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om bomull har ofta med känslor och en inneboende längtan efter trygghet att göra. Man kanske har haft det lit... Läs mer om drömtydning bomull.

Bonde: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om en bonde eller bönder handlar ofta om djur och natur, att man har en inneboende önskan om att närma sig na... Läs mer om drömtydning bonde.

Bondgård: Den symboliska betydelsen av drömmar om en bondgård, att man t.ex. äger en bondgård eller arbetar på en bondgård, har ofta med med ens självförtroende att göra. Det kan vara s... Läs mer om drömtydning bondgård.

Bord: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett bord är det centrala så kan man ofta göra en koppling till en strävan efter stabilitet och hållfasthet. Ett bord... Läs mer om drömtydning bord.

Borgenär: Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar en borgenär, kanske där man själv ställer upp som borgenär, handlar ofta om tillit och förtroende. Även om man tycker att m... Läs mer om drömtydning borgenär.

Boskap: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om boskap, som t.ex. kossor, får, getter, hästar, kycklingar, grisar, och andra liknande djur, har ofta med hunger att gör... Läs mer om drömtydning boskap.

Brand: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brinnande säng handlar ofta om en inre oro kring att någonting hemskt kan komma att hända i ens närhet, och att det... Läs mer om drömtydning brand.

Brännskador: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brännskador är ofta att de kan kopplas till en inre oro kring att man håller på med någonting farligt, att man leker m... Läs mer om drömtydning brännskador.

Brasa: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brasa eller drömmar om brasor är att de ofta handlar om en inre önskan om närhet och trygghet, eller helt enkelt om... Läs mer om drömtydning brasa.

Brev: Drömmar om brev handlar ofta om att ditt undermedvetna vill skicka dig ett budskap eller delge dig information. Vilken slags information det kan handla om är omöjlig att sia o... Läs mer om drömtydning brev.

Brevbärare: Drömmar om brevbärare har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om förmedling av kunskap eller helt enkelt vanlig kommunikation. Ens undermedvetna kan vara i färd med... Läs mer om drömtydning brevbärare.

Bröd: Drömmar om bröd handlar ofta om kraft och livsförmåga, men det kan även handla om livet självt och ens hunger för ett bättre eller annat liv. Livets bröd. Djupare spirituella... Läs mer om drömtydning bröd.

Bröllop: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bröllop är väldigt beroende av de omständigheter som råder i drömmen. Detta då ett bröllop ofta är ett oerhört laddat... Läs mer om drömtydning bröllop.

Brottning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brottning är generellt sett någonting som signalerar en kamp, eller en annalkande kamp som ens undermedvetna nu har sn... Läs mer om drömtydning brottning.

Brunn: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en brunn är en central del handlar ofta om saker som har hänt som ligger gömda för omvärlden, och som man egentligen... Läs mer om drömtydning brunn.

Drömmar som börjar på C

Cancer: Drömmar om cancer kan ofta uppfattas som oerhört obehagliga, oavsett om det är en själv eller någon närstående som i drömmen har drabbats av cancer. Denna typ av dröm är även... Läs mer om drömtydning cancer.

Champagne: Drömmar om man champagne, där man drömmer att man t.ex. skålar i goda vänners slag eller med sin käresta, har oftast positiva känslor förknippade med sig. Det kan handla om ut... Läs mer om drömtydning champagne.

Choklad: Drömmar om choklad har ofta den symboliska betydelsen att de försöker förmedla en själslig sötma, detta då choklad kan förekomma i många former och för det mesta är någonting... Läs mer om drömtydning choklad.

Cigaretter: Drömmar om cigaretter har ofta den symboliska betydelsen att de har med hälsan att göra, detta då det från hela samhället påtryckande faktumet är att cigaretter är någonting s... Läs mer om drömtydning cigaretter.

Drömmar som börjar på D

Dålig andedräkt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om dålig andedräkt har ofta med ens inre oro att göra, att man oroar sig för att någon skall komma på en eller upptäcka a... Läs mer om drömtydning dålig andedräkt.

Diamanter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om diamanter är att de ofta kan kopplas till rent ytliga saker. Drömmar där man själv bär obskyra mängder med... Läs mer om drömtydning diamanter.

Dimma: Drömmar om dimma brukar ofta rent symboliskt ses som ett slags varsel kring svåra tider som ens undermedvetna har snappat upp är på ingång. Allra helst om dimman är väldigt tj... Läs mer om drömtydning dimma.

Djur: Drömmar om djur har ofta symboliken att det egentligen handlar om en själv. Att de säregna drag, egenskaper eller förmågor hos det djur som man drömmer om egentligen är applic... Läs mer om drömtydning djur.

Döden: Den symboliska betydelsen av drömmar om döden handlar ofta om att någonting som har gått förlorat vill komma upp till ytan, någonting som vill startas om och börja leva igen.... Läs mer om drömtydning döden.

Dröm i dröm: Den symboliska betydelsen av drömmar i drömmar, eller falskt uppvaknande som det ofta kallas, handlar ofta om att det finns händelser i ens bakgrund som har blivit undantryckt... Läs mer om drömtydning dröm i dröm.

Drunkna: Drömmar där man drunknar hör till en några av de obehagligaste drömmarna. Framför allt om man i drömmen verkligen känner att man upplever den där ångesten av att inte kunna få... Läs mer om drömtydning drunkna.

Drömmar som börjar på E

Eld: Drömmar om eld har ofta förstörelse som sin symboliska betydelse, inte alltid i negativ bemärkelse utan ofta handlar det istället om förstörelse i syftet att bana väg för någo... Läs mer om drömtydning eld.

Elefanter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om elefanter är att de ofta går att förknippa med högfärdighet och känslor av att vara på toppen. Elefanter är ju ett väl... Läs mer om drömtydning elefanter.

Ensamhet: Drömmar om ensamhet i olika uttryck är en väldigt vanlig dröm, som både kan se ut och kännas på många olika sätt. Den symboliska betydelsen när det kommer till sådana drömmar... Läs mer om drömtydning ensamhet.

Evakuering: Drömmar där man är tvungen att evakuera, t.ex. att en stundande katastrof är på ingång och att man snabbt måste plocka ihop det man håller kärt och bege sig av, är en dröm som... Läs mer om drömtydning evakuering.

Drömmar som börjar på F

Fåglar: Den symboliska betydelsen av drömmar om fåglar kan ibland vara lite svår att tyda, då fåglar kan uppenbara sig på väldigt många sätt i drömmens värld. Men ofta handlar det om... Läs mer om drömtydning fåglar.

Falla: Den symboliska betydelsen av drömmar där den stora händelsen i drömmen är att man faller, eller ramlar, handlar ofta misslyckanden. Eller snarare om att man har en stor innebo... Läs mer om drömtydning falla.

Fastbunden: Drömmar om att vara fastbunden, där man är helt oförmögen att röra eller uttrycka sig, har ofta en symbolisk koppling till liknande känslor utanför drömvärlden. Ofta handlar d... Läs mer om drömtydning fastbunden.

Fiskar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskar är generellt sett framgång, ofta kopplat till fiskstim med sina snabba och smidiga rörelser. Att du under din f... Läs mer om drömtydning fiskar.

Fiskdamm: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskdammar är ofta att det finns inneboende känslor av fångenskap, att man inte riktigt känner sig trygg i den situati... Läs mer om drömtydning fiskdamm.

Fisknät: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fisknät är att de ofta kan kopplas till en oro att fastna med någonting man egentligen inte vill hålla på med. Ens inr... Läs mer om drömtydning fisknät.

Fjädrar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjädrar är att de ofta har någonting med känslor att göra, att man just nu är extra sårbar eller mottaglig för att bli... Läs mer om drömtydning fjädrar.

Fjärilar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjärilar är att de ofta handlar om spiritualitet och känslor av någonting större. Det behöver inte vara känslor som ma... Läs mer om drömtydning fjärilar.

Fladdermöss: Den symboliska koppling som oftast förknippas med drömmar om fladdermöss är natt, mörker och rädsla, och indikerar ofta att ens undermedvetna vill att man skall våga möta och... Läs mer om drömtydning fladdermöss.

Flaggor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flaggor handlar ofta om stolthet och känslor av att vara på toppen. Likt stoltheten som vissa känner över att tillhöra... Läs mer om drömtydning flaggor.

Flod: Drömmar där en flod på ett eller annat sätt spelar en central roll har ofta en symbolik som för tankarna till rörelse och förnyelse. Likt vattnet alltid rör sig längs med flod... Läs mer om drömtydning flod.

Flugor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flugor kan ofta härledas till förluster, att man på något sätt kommer att lida en förlust av någonting och detta har e... Läs mer om drömtydning flugor.

Fly: Drömmar om att man flyr eller försöker fly är en mycket vanlig dröm, ofta manifesteras flykten genom att man är jagad av någon eller någonting. Den symboliska betydelsen är of... Läs mer om drömtydning fly.

Flyga: Drömmar om att man flyger är någonting som är väldigt vanligt förekommande, framför allt att man själv flyger likt en fågel. Oftast skänker dessa drömmar en enorm frihetskänsl... Läs mer om drömtydning flyga.

Flygolycka: Drömmar som handlar om flygplansolyckor är ofta oerhört ångestfyllda, men faktiskt inte så vanliga som man annars skulle kunna tro. Detta till trots förekommer de och är ofta... Läs mer om drömtydning flygolycka.

Flygplan: Den symboliska betydelsen av drömmar om flygplan eller flygturer handlar ofta om förflyttelse, eller att snabbt ta sig vidare från något hinder eller komma förbi någon händels... Läs mer om drömtydning flygplan.

Förlamning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att vara tillfälligt förlamad handlar ofta om en inre känsla av att inte kunna räcka till eller att inte kunna vara ti... Läs mer om drömtydning förlamning.

Förtal: Drömmar där man drömmer att det finns någon talar bakom ens rygg kan vara ganska jobbiga att ha, och den symboliska och psykologiska kopplingen till sådana drömmar har ofta en... Läs mer om drömtydning förtal.

Fotoalbum: När det kommer till drömmar där fotoalbum spelar en central roll brukar man ofta säga dessa handlar om känsloladdade tillbakablickar. Ibland kan dessa tillbakablickar vara ind... Läs mer om drömtydning fotoalbum.

Frukt: När det kommer till drömmar om frukter av olika slag så har dessa drömmar ofta en symbolisk koppling till fruktsamhet i form av att någonting växer till, det kan vara en bebis... Läs mer om drömtydning frukt.

Drömmar som börjar på G

Gammal person: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där gamla personer spelar huvudrollen handlar ofta om ens egen känslor kring åldrande, både ur ett rent psykiskt perspekt... Läs mer om drömtydning gammal person.

Garnnystan: Drömmar om garnnystan eller att man nystar garn handlar ofta en inre längtan. Om man i drömmen nystar garn så handlar det oftast om en längtan efter att få stå i centrum. Ofta... Läs mer om drömtydning garnnystan.

Graviditet: Drömmar om graviditet eller att man är gravid är någonting som är mycket vanligt, både bland yngre och äldre kvinnor. Dels kan det handla om att det finns en inneboende längta... Läs mer om drömtydning graviditet.

Drömmar som börjar på H

Händer: Drömmar om händer är ofta väldigt svåra att tolka, och har genom årtusendena gäckat många framstående drömtydare och drömtolkare. Kanske beror detta på hur alldagligt det fakt... Läs mer om drömtydning händer.

Hästar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hästar är att de ofta kan förknippas till kraft och starka energier, ofta handlar det om maskulina energier. Drömmar s... Läs mer om drömtydning hästar.

Havet: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar om havet handlar ofta om det undermedvetna och saker som kan dölja sig under det undermedvetnas ytan. Man brukar göra par... Läs mer om drömtydning havet.

Hjärtattack: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hjärtattacker handlar allt som oftast om ens personliga hälsa och en viss inneboende oro kring hur den skall utvecklas... Läs mer om drömtydning hjärtattack.

Hundar: Drömmar om hundar brukar ofta ha den symbolik att de handlar om vänskap och tillgivenhet. Framför allt om hunden i drömmen är välvilligt inställd till drömmaren. Drömmar som d... Läs mer om drömtydning hundar.

Hus: Drömmar om hus har ofta den symbolik att det handlar om en själv, på ett sätt kan man säga att huset i drömmen symboliserar hur du egentligen känner inför dig själv eller hur... Läs mer om drömtydning hus.

Drömmar som börjar på I

Insekter: Drömmar om insekter kan ofta upplevas som oerhört otäcka, och det är inte alls ovanligt att man vaknar som ett sätt att försöka fly från drömmens jobbiga upplevelse. Ofta kan... Läs mer om drömtydning insekter.

Drömmar som börjar på J

Jagad: När det kommer till drömmar om att någon jagar en eller att man blir jagad så handlar dessa ofta om just flykt av något slag. Ibland brukar de symbolisera flykt från någonting... Läs mer om drömtydning jagad.

Jakt: Drömmar där det försigår en jakt av något slag, ofta reguljär jakt där man jagar ett bytesdjur, handlar ofta om en inre och oupptäckt strävan. Denna strävan kan ta sig uttryck... Läs mer om drömtydning jakt.

Juveler/ädelstenar: Den symboliska betydelsen av drömmar där juveler och ädelstenar spelar en huvudsaklig roll är ofta av yttre karaktär, det vill säga att de kan handla om rena ytligheter såsom... Läs mer om drömtydning juveler/ädelstenar.

Drömmar som börjar på K

Kakor: En symbolisk betydelse av att man bakar kakor, eller bakar vad som helst i ugnen för den delen, är att någonting kan vara på tillväxt. Ofta handlar detta då om någonting inuti... Läs mer om drömtydning kakor.

Kaktus: Drömmar om kaktusar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om snåriga situationer i form av att det kan vara svårt att navigera sig fram i en relation. Ofta kan des... Läs mer om drömtydning kaktus.

Kändis: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om kändisskap, alltså ett sådant kändisskap som en själv är föremålet för statusen som en berömd person, handlar ofta om... Läs mer om drömtydning kändis.

Kärlek: Drömmar om kärlek på ett eller annat sätt är väldigt vanliga, och ofta brukar det finnas någon slags koppling till den sinnesstämning som man bär inom sig i vardagen. Men symb... Läs mer om drömtydning kärlek.

Katter: Den symboliska betydelsen när det kommer till katter kretsar ofta kring ett inre behov av att känna närhet, tillgivenhet och trygghet. Dock kan det finnas en viss besk underto... Läs mer om drömtydning katter.

Klättra: Drömmar där man klättrar, det kan vara uppför olika saker såsom t.ex. berg, stegar, väggar, tak, klippor och så vidare, är en ganska vanlig typ av dröm. Symboliken för denna t... Läs mer om drömtydning klättra.

Kometnedslag: Drömmar om att kometnedslag symboliserar ofta katastrofala händelser, och handlar ibland om att man innerst inne bär på en enorm rädsla att någonting skall krossa det liv man... Läs mer om drömtydning kometnedslag.

Kyssar: Att drömmar att man kysser någon eller får en kyss av någon är en oerhört vanlig typ av dröm. Den symbolik som denna typ av dröm ofta för med sig är att den handlar om förbind... Läs mer om drömtydning kyssar.

Drömmar som börjar på L

Låda: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en tom låda eller en tom ask handlar ofta om att ens innersta har genomgått en slags själslig detox, och är redo att s... Läs mer om drömtydning låda.

Laxermedel: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ricinolja, som är ett laxermedel, handlar ofta om att ens undermedvetna känner ett behov av att rena sig själv. Ens in... Läs mer om drömtydning laxermedel.

Lejon: Den symboliska betydelsen av drömmar om lejon är ofta att de är ett uttryck för någonting majestätiskt och mäktigt, men som ändå är rått och ej förlåtande. Kanske handlar det... Läs mer om drömtydning lejon.

Lik: Drömmar som på något sätt handlar om att man ser ett lik eller att man befinner sig bland lik, handlar ofta om olika typer av rädslor. Om den eller de personer man ser som lik... Läs mer om drömtydning lik.

Drömmar som börjar på M

Mord: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som innefattar ett mord (eller ett dråp) är ofta ganska kraftfull. Om det i drömmen känns positivt att en person blir mör... Läs mer om drömtydning mord.

Drömmar som börjar på N

Naken: Drömmar om nakenhet, dvs. att man i drömmen är naken, är en mycket vanlig dröm. Ofta brukar denna typ av dröm kopplas till känslor som sårbarhet eller eller att man är rädd fö... Läs mer om drömtydning naken.

Näsa: Drömmar som handlar om näsor är tro det eller ej relativt vanliga. Kanske beror det på att näsan spelar en så betydelsefull roll i vår vardag, genom att inte bara berätta för... Läs mer om drömtydning näsa.

Nunnor: Drömmar som på något sätt handlar om nunnor förknippas ofta med känslor kring renhet och oskuldsfullhet. När det kommer till drömmar där man själv är en nunna är andemeningen... Läs mer om drömtydning nunnor.

Nycklar: Drömmar där nycklar spelar en central roll är ofta väldigt intressanta. Nycklarna representerar ofta ett sätt att öppna upp ens undermedvetna för att komma närmare orsaken (oc... Läs mer om drömtydning nycklar.

Drömmar som börjar på O

Oas: Drömmar som handlar om att man ser eller kommer fram till en oas handlar ofta om en inre längtan efter att komma bort från vardagens tristess. Att åter finna tillbaka till den... Läs mer om drömtydning oas.

Ormar: Sedan urminnes tider har drömmar om ormar i princip alltid förknippats med otur, och den symboliska betydelsen som drömmar om ormar har är att de oftast handlar om fiender. De... Läs mer om drömtydning ormar.

Otrohet: Drömmar om otrohet är någonting som är väldigt vanligt, både att man själv bedrar den man älskar och att den man älskar är otrogen. Den symbolik som ofta kopplas till drömmar... Läs mer om drömtydning otrohet.

Drömmar som börjar på P

Påfåglar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om påfåglar handlar ofta om en inre önskan om skönhet och att upplevas som vacker. Man kanske inte tänker på det dagligen... Läs mer om drömtydning påfåglar.

Pengar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om pengar handlar ofta om att man till vardags kanske har ont om pengar, och att ens undermedvetna nu har börjat uppmärks... Läs mer om drömtydning pengar.

Pinsamhet: Att drömma att man hamnar i en pinsam situation är relativt vanligt. Till exempel en situation där man känner sig utsatt och inte kan försvara sig, eller en situation där man... Läs mer om drömtydning pinsamhet.

Poliser: Den symboliska betydelsen av drömmar om poliser handlar ofta om det som förknippas med just poliser, brott och straff. Ibland handlar det om en önskan att andra skall bli till... Läs mer om drömtydning poliser.

Präst: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om präster handlar ofta om känslor av skam eller pinsamhet, att det finns någonting som ens undermedvetna uppfattar som s... Läs mer om drömtydning präst.

Presenter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om presenter handlar ofta om att upprätthålla vänskapsrelationer, vilket det undermedvetna ibland tror sig kunna göra gen... Läs mer om drömtydning presenter.

Prostituerade: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prostituerade handlar ofta om lust och åtrå, ofta sådan lust och åtrå som har fått ligga och gno alldeles för länge. Ä... Läs mer om drömtydning prostituerade.

Prygling: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prygling, eller att man piskad med t.ex. ett bälte eller slagen över fingrarna med en käpp, handlar ofta att man har g... Läs mer om drömtydning prygling.

Pub: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en pub eller en bar är själva huvudtemat, finns ofta att finna i ens inre önskningar och begär. En vanlig tolkning av... Läs mer om drömtydning pub.

Purjolök: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en purjolök handlar ofta om att ens innersta vill göra en uppmärksam på att det finns någonting i ens närhet som man b... Läs mer om drömtydning purjolök.

Drömmar som börjar på R

Råttor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där råttor spelar en huvudsaklig roll är att de handlar om fiender eller ovänner, ofta ur aspekterna skvaller och förtal.... Läs mer om drömtydning råttor.

Resor: Med drömmar om resor, eller att resa, menas sådana där man reser med t.ex. tåg, bil eller flyg med en särskild destination som slutmål. Drömmar av denna karaktär har ofta den... Läs mer om drömtydning resor.

Revben: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om revben har ofta en spirituell eller rent religiös koppling, och kan dras tillbaka till den påstådda skapelsen av manne... Läs mer om drömtydning revben.

Riddare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om riddare handlar ofta om kärlek, eller en inre jakt på den stora kärleken. Det är framför allt en vanlig typ av dröm nä... Läs mer om drömtydning riddare.

Rikedom: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rikedom kommer ofta från det att man har låtit ens innersta påverkas av yttre begär kring att alltid ha mer, mer och m... Läs mer om drömtydning rikedom.

Ringar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ringar handlar ofta om löften och åtaganden, men även om vänskapsband och tätt sammanknutna relationer. Ens undermedve... Läs mer om drömtydning ringar.

Rosmarin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rosmarin går ofta att koppla till en inre önskan om att uppleva nya kulturer och allt som hör det till. Ofta har det u... Läs mer om drömtydning rosmarin.

Rotting: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rotting går ofta att koppla till vänskapsband och forna vänskaper. Den hårt bundna rottingen är ett sätt för ens under... Läs mer om drömtydning rotting.

Rouge: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rouge handlar ofta om ens inre behov och begär, att ens innersta vill att man skall visa för världen vad man egentlige... Läs mer om drömtydning rouge.

Rovor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rovor handlar ofta om det som finns dolt under ytan och som man inte gärna släpper fram, men som kan visa sig för de p... Läs mer om drömtydning rovor.

Drömmar som börjar på S

Säckpipor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om säckpipor har oftast en familjär koppling där vänskaps- och familjeband påverkar ens undermedvetna att manifestera säc... Läs mer om drömtydning säckpipor.

Segla: Att segla symboliserar ofta en resa eller ett äventyr, och en stillsam sjö kan representera lugn och balans. Denna dröm kan tolkas som ett tecken på att du är i ett skede i li... Läs mer om drömtydning segla.

Sex: Sexdrömmar är någonting som är extremt vanligt från tonåren och framåt, men drömmarna kan upplevas olika av olika personer och även skifta i uttryck genom åren. Sexdrömmar har... Läs mer om drömtydning sex.

Silver: Drömmar om silver kan ofta förknippas med vänskapsrelationer, tyvärr vanligtvis sådana relationer som har en lite negativ eftersmak där man riskeras att dras med i någonting s... Läs mer om drömtydning silver.

Silvermynt: Drömmar där det förekommer silvermynt handlar ofta om inre begär efter stabilare ekonomi. Ibland handlar det om ett sådant begär som oftast inte för någonting gott med sig, so... Läs mer om drömtydning silvermynt.

Simma: Drömmar där man simmar har ofta en stark koppling till den liknande drömmen där man drömmer att man badar, där symboliken ofta är snarlik mellan de båda. Se gärna drömmar om a... Läs mer om drömtydning simma.

Skor: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar där skor spelar en stor roll har ofta att göra med ens rykte, ibland när det kommer till karriären och ibland när det kom... Läs mer om drömtydning skor.

Solen: Drömmar som involverar vår närmsta stjärna, Solen, är ofta en dröm som för med sig väldigt positiva känslor. Framför allt brukar dessa drömmar kunna förmedla en slags trygghet... Läs mer om drömtydning solen.

Spindlar: Drömmar om spindlar är för många en mycket otäck upplevelse, då spindlar ofta utanför drömmens värld är någonting som kopplas till fobier och obehagliga känslor. Men i drömvär... Läs mer om drömtydning spindlar.

Stark vind: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om starka vindar handlar ofta om att starka känsloyttringar i verkligheten som nu har börjat påverka ens innersta väsen.... Läs mer om drömtydning stark vind.

Stearinljus: Den symboliska betydelsen av brinnande ljus som manifesterar sig i drömmar handlar ofta om hopp och önskningar. Det brinnande motsvarar ofta hoppets låga och ens inre försöker... Läs mer om drömtydning stearinljus.

Stjärnor: Den symboliska betydelsen av drömmar om stjärnor eller en stjärnhimmel handlar ofta om tro, hopp och önskan. Det är ofta ett sätt för ens innersta väsen att förmedla att det k... Läs mer om drömtydning stjärnor.

Drömmar som börjar på T

Tåg: Drömmar där tåg på något sätt förekommer är en väldigt vanlig typ av dröm. Ofta handlar dessa drömmar om livets gång, och kan ses som ett sätt för ens inre att påkalla uppmärk... Läs mer om drömtydning tåg.

Tänder: Drömmar där tänder förekommer och känns som att de spelar en central roll brukar ofta ha någon slags koppling till sin närmsta familjen eller släkt, och ibland även sina närms... Läs mer om drömtydning tänder.

Tappa tänder: Drömmar om att man tappar tänder är någonting som ofta symboliserar egen osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. Det kan handla om en situation som du känner dig väldigt o... Läs mer om drömtydning tappa tänder.

Teater: Drömmar där man besöker eller bevittnar en teater eller teaterföreställning handlar ofta om det sällskap man befinner sig i för stunden, eller med andra ord ens nuvarande beka... Läs mer om drömtydning teater.

Toalett: Den symbolik man brukar tala om ligger bakom drömmar om toaletter, eller drömmar där toaletter spelar en central roll, är ofta sådant som kan kopplas till ens inre känslor. Of... Läs mer om drömtydning toalett.

Tomma flaskor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om tomma flaskor handlar ofta om ekonomiska bekymmer, att det finns någonting som man har gått och ältat kring under ett... Läs mer om drömtydning tomma flaskor.

Träd: Drömmar om träd handlar ofta om ens personlighet, det finns någonting där som vill uppmärksammas. Lägg märke till hur trädet porträtteras i drömmen. Har trädet en tjock stam?... Läs mer om drömtydning träd.

Drömmar som börjar på U

Utfrågning: Drömmar som handlar om att man blir utsatt för en utfrågning är relativt vanliga, och förknippas ofta med ganska kraftiga ångestkänslor. Ibland kan drömmen te sig på det viset... Läs mer om drömtydning utfrågning.

Drömmar som börjar på V

Vandring: Drömmar där man är ute på en vandring, en strapats eller någon annan typ av expedition har ofta en symbolisk koppling mot strävan om någonting nytt, eller någonting som kan ty... Läs mer om drömtydning vandring.

Vapen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om män med vapen handlar ofta om en oro, ofta framkallad av det samhällsklimat man lever och vistas i för tillfället. Oft... Läs mer om drömtydning vapen.

Vargar: Drömmar om vargar brukar ofta föra tankarna till listighet och grymhet, och brukar ofta symbolisera en person som kan anses opålitlig och med en vilja att påverka ens liv på e... Läs mer om drömtydning vargar.

Vatten: Drömmar om vatten av olika slag har ofta den symboliska betydelsen att de ger uttryck för vårt aktuella känsloläge, åtminstone så som vårt undermedvetna betraktar vårt känslol... Läs mer om drömtydning vatten.

Vinkällare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en vinkällare går ofta att hitta i händelser långt tillbaka i tiden, vars kopplade känslor nu börjar göra sig påminda... Läs mer om drömtydning vinkällare.

Drömmar som börjar på Ä

Älvor: Drömmar om älvor kan ha väldigt spridda betydelser och är därför oerhört svårtolkade, ibland brukar man faktiskt till och med säga att man nästan borde räkna med att bli utsat... Läs mer om drömtydning älvor.

Änglar: Drömmar om änglar på något sätt är allt som oftast ett gott omen, och handlar för det mesta om godhet och positiva skeenden som är på ingång. Framför allt om man drömmer att ä... Läs mer om drömtydning änglar.

Drömmar som börjar på Å

Åska: Drömmar där det förekommer kraftig åska handlar ofta om relationer och bekantskaper, med en tendens att det kommer att uppstå negativa känslor och händelser. Ibland är det frå... Läs mer om drömtydning åska.

Åsnor: Drömmar om åsnor har ofta den symboliska betydelsen att de går att förknippa med duglighet och trohet, dock ofta med en släng av dumhet och okunnighet. Ibland kan drömmar om å... Läs mer om drömtydning åsnor.

Återuppståndelse: Drömmar om människor som återuppstår, eller drömmar där en människa som tidigare har dött nu är levande, är oerhört vanliga drömmar - framför allt bland sådana som kanske har... Läs mer om drömtydning återuppståndelse.

Drömmar som börjar på Ö

Öken: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man vistas i en öken, eller där en öken spelar en central roll, handlar ofta om brister. Dessa brister kan ibland var... Läs mer om drömtydning öken.

Örfilar: Drömmar där det förekommer en örfil handlar inte helt oväntat om meningsskiljaktigheter. Om det är så att man själv drömmer att man ger någon en örfil så kan det handla om att... Läs mer om drömtydning örfilar.

Örnar: Drömmar om örnar har ofta innebörden att de handlar om handlingskraftiga människor, eller att de försöker locka fram handlingskraften hos drömmaren. Ofta handlar denna handlin... Läs mer om drömtydning örnar.

Överfall: Drömmar om överfall har ofta en väldigt stark symbolisk koppling till rädslor för just överfall eller att bli överraskad av andra människor med onda avsikter. Ofta kan denna t... Läs mer om drömtydning överfall.

Översvämning: Drömmar om översvämningar brukar ofta ha en symbolisk koppling som är väldigt knuten till känslor djupt i ens undermedvetna. I drömmen kan detta uttryckas som att man vattnet... Läs mer om drömtydning översvämning.
Kommentarer


#1   Ulf   2022-02-16 10:31  
dröm "före detta manlig chef hånglar med yngre man i ett video-klipp på min Ipad"

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning