Drömtydning.nu /Drömlexikon A-Ö

Drömtydning drömlexikon A-Ö

Här nedan hittar du ett drömlexikon över samtliga drömtydningar som finns i vår databas, med ett kortfattat utdrag över vad respektive dröm kan betyda. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer om de olika drömmarna och drömtydningarna. Du kan även använda sökfunktionen här ovanför för att enklare hitta bland drömtydningarna, den är mycket snabb och söker i tolkningarnas hela innehåll medan du skriver.

Drömmar som börjar på A

Abakus (kulram): Drömmar där en abakus, eller med andra ord kulram, har en avgörande roll tenderar att ha den symboliska kopplingen att...[237 ord] Läs mer om dröm om abakus (kulram).

Abel, Adams andre son: Att ha drömt om Abel, Adams andre son, brukar generellt sett ses som ett mycket bra tecken. Enligt sagan mördades Abel...[136 ord] Läs mer om dröm om abel, adams andre son.

Abort: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om aborter rent generellt är ofta att de handlar om att man vill...[180 ord] Läs mer om dröm om abort.

Absint: Den symboliska betydelsen rörande drömmar om rusdrycken absint är ofta konstnärlig, att det finns en inneboende konstnä...[184 ord] Läs mer om dröm om absint.

Absolution (syndernas förlåtelse): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om syndernas förlåtelse, eller absolution, är ofta religiösa. Äve...[194 ord] Läs mer om dröm om absolution (syndernas förlåtelse).

Adam och Eva: Drömmar om Adam och Eva handlar generellt sett om barn, ofta adopterade barn. Se även drömmar om adoption. Om du i dr...[139 ord] Läs mer om dröm om adam och eva.

Adelsmän: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om adelsmän eller adelskvinnor, t.ex. grevar, baroner eller andra...[125 ord] Läs mer om dröm om adelsmän.

Adjö eller avsked: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där det förekommer ett adjö eller ett avsked, är ofta att de är e...[188 ord] Läs mer om dröm om adjö eller avsked.

Adoption: När det handlar om drömmar om adoption så har sådana drömmar ofta en väldigt stark symbolisk koppling till längtan efte...[135 ord] Läs mer om dröm om adoption.

Adresser: Det symboliska betydelsen som finns kopplad till drömmar om adresser av något slag handlar ofta om vänskap och bekantsk...[142 ord] Läs mer om dröm om adresser.

Advokater: Symboliken när det handlar om drömmar om advokater brukar ofta vara att de innebär relativt negativa saker, ofta kan de...[109 ord] Läs mer om dröm om advokater.

Affärer: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en affär brukar ofta handla om resurser eller att man har valm...[133 ord] Läs mer om dröm om affärer.

Akrobater: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar om akrobater är ofta barnasinne och lekfullhet, då mångas inre vä...[217 ord] Läs mer om dröm om akrobater.

Alfabetet: Drömmar som på något sätt behandlar ett alfabete i en större utsträckning handlar ofta om studier och förkovran av kuns...[121 ord] Läs mer om dröm om alfabetet.

Algebra: Den symboliska betydelsen kring drömmar om algebra specifikt handlar ofta om investeringar i t.ex. aktier eller fonder,...[144 ord] Läs mer om dröm om algebra.

Almanacka eller kalender: Den symboliska betydelsen kring drömmar om en almanacka eller en kalender handlar ofta om sitt eget beteende och hur de...[114 ord] Läs mer om dröm om almanacka eller kalender.

Altare: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar som involverar ett altare handlar ofta om högtidlighet, t.ex. vigs...[142 ord] Läs mer om dröm om altare.

Ambulanser: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar där ambulanser förekommer är att de oftast bör betraktas som en varning,...[207 ord] Läs mer om dröm om ambulanser.

Andar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där andar uppenbarar sig är att de ofta är ett uttryck för att de...[186 ord] Läs mer om dröm om andar.

Anisfrön: När det gäller drömmar där anisfrön förekommer handlar dessa ofta om att det finns någon som håller på att förbereda en...[127 ord] Läs mer om dröm om anisfrön.

Ankare: Den symboliska betydelsen av drömmar som involverar ett ankare handlar ofta om fasthet, i form av bofasthet eller stadi...[183 ord] Läs mer om dröm om ankare.

Annonser: Drömmar om annonser har ofta den symboliska kopplingen att de handlar om aktuella eller kommande förändringar i ens liv...[147 ord] Läs mer om dröm om annonser.

Ansikten: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar där ansikten uppenbarar sig är att de ofta handlar om hur sitt inn...[307 ord] Läs mer om dröm om ansikten.

Apor: Den symboliska betydelsen när det rör drömmar om en apa, oavsett vilken typ av apa det handlar om, är att det kan vara...[154 ord] Läs mer om dröm om apor.

Arkitekt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en arkitekt handlar ofta om struktur och fundament, beroende p...[155 ord] Läs mer om dröm om arkitekt.

Armband: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om armband är att de ofta handlar om band mellan personer, eller...[188 ord] Läs mer om dröm om armband.

Armenier: Drömmar om armenier, det vill säga människor från landet Armenien, har ofta en symbolisk betydelse som rör svunna tider...[105 ord] Läs mer om dröm om armenier.

Arsenik: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om arsenik går ofta åt det lömska hållet, då arsenik är ett mycke...[105 ord] Läs mer om dröm om arsenik.

Astma: Astma förekommer ofta i drömmar hos friska människor, med en symbolik som ofta pekar mot att de nästan kvävs under bela...[96 ord] Läs mer om dröm om astma.

Att bli biten: Drömmar om att bli biten har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om rädsla, att man är rädd för att någonting...[211 ord] Läs mer om dröm om att bli biten.

Att bli jagad: När det kommer till drömmar om att någon jagar en eller att man blir jagad så handlar dessa ofta om just flykt av något...[349 ord] Läs mer om dröm om att bli jagad.

Att falla: Den symboliska betydelsen av drömmar där den stora händelsen i drömmen är att man faller, eller ramlar, handlar ofta mi...[541 ord] Läs mer om dröm om att falla.

Att fly: Drömmar om att man flyr eller försöker fly är en mycket vanlig dröm, ofta manifesteras flykten genom att man är jagad a...[168 ord] Läs mer om dröm om att fly.

Att flyga: Drömmar om att man flyger är någonting som är väldigt vanligt förekommande, framför allt att man själv flyger likt en f...[452 ord] Läs mer om dröm om att flyga.

Att föda barn: Drömmar om att föda barn har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om pånyttfödelse, men de behöver dock inte n...[252 ord] Läs mer om dröm om att föda barn.

Att gå barfota: Drömmar om att man traskar runt barfota har ofta den symboliska och psykologiska betydelsen att de är kopplade till ens...[175 ord] Läs mer om dröm om att gå barfota.

Att ha en betjänt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man i drömmen drömmer att man har en betjänt, eller en person...[191 ord] Läs mer om dröm om att ha en betjänt.

Att klättra: Drömmar där man klättrar, det kan vara uppför olika saker såsom t.ex. berg, stegar, väggar, tak, klippor och så vidare,...[460 ord] Läs mer om dröm om att klättra.

Att någon talar bakom din rygg: Drömmar där man drömmer att det finns någon talar bakom ens rygg kan vara ganska jobbiga att ha, och den symboliska och...[140 ord] Läs mer om dröm om att någon talar bakom din rygg.

Att söka jobb: Drömmar där man är arbetssökande eller svarar på en platsannons för ett stundande arbete har ofta den symboliska koppli...[177 ord] Läs mer om dröm om att söka jobb.

Att vara fastbunden: Drömmar om att vara fastbunden, där man är helt oförmögen att röra eller uttrycka sig, har ofta en symbolisk koppling t...[130 ord] Läs mer om dröm om att vara fastbunden.

Auktion: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om auktioner, antingen att man går på en auktion eller att man sj...[153 ord] Läs mer om dröm om auktion.

Avföring (bajs): Drömmar om avföring (bajs) har ofta symboliken att de handlar om att bli av med någonting, ofta handlar detta någonting...[190 ord] Läs mer om dröm om avföring (bajs).

Avrättning: Drömmar om att bli avrättad eller dömd till döden handlar ofta om skuld, då detta representerar det absolut kraftigaste...[159 ord] Läs mer om dröm om avrättning.

Avsky: Drömmar om avsky, att man verkligen avskyr någon eller någonting, har ofta den symboliska betydelsen att man är redigt...[123 ord] Läs mer om dröm om avsky.

Avtal: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett avtal av något slag förekommer är ofta att man har en inn...[172 ord] Läs mer om dröm om avtal.

Avundsjuka: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar som handlar om avundsjuka är att de ofta handlar om missnöje. De...[138 ord] Läs mer om dröm om avundsjuka.

Drömmar som börjar på B

Baby (bebis): Drömmar om bebisar är mycket vanliga, men kan även vara ganska svåra att tolka beroende hur drömmen ter sig. Ofta handl...[222 ord] Läs mer om dröm om baby (bebis).

Backgammon: Den symboliska kopplingen till drömmar om spelet backgammon är ofta en vilja att hitta mönster, ofta också på ett väldi...[124 ord] Läs mer om dröm om backgammon.

Bacon: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man äter bacon handlar ofta om att det finns en inneboende...[138 ord] Läs mer om dröm om bacon.

Bada: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man badar är att de ofta kan förknippas till ens relationer t...[327 ord] Läs mer om dröm om bada.

Bagage: Drömmar om bagage är någonting som ofta förknippas ofta med resor, och den symbolik som man brukar kunna ta med sig är...[141 ord] Läs mer om dröm om bagage.

Bagare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bagare eller någon som bakar t.ex. bröd, kakor eller bullar, h...[146 ord] Läs mer om dröm om bagare.

Bal eller dans: Drömmar där man går på en bal eller annan större danstillställning, har ofta erotiska förtecken och kan ibland vara ett...[85 ord] Läs mer om dröm om bal eller dans.

Balett: Drömmar om balett har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om skönhet, ofta en inre strävan om yttre skönhet e...[144 ord] Läs mer om dröm om balett.

Barberare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man träffar en barberare handlar ofta om att ens innersta...[125 ord] Läs mer om dröm om barberare.

Barnbarn: Drömmar där man drömmer att man får barnbarn har ofta en psykologisk koppling till längtan, det behöver inte vara en lä...[154 ord] Läs mer om dröm om barnbarn.

Barnmisshandel (aga): Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om barnmisshandel handlar ofta om ens egna rädslor och osäkerhetsk...[148 ord] Läs mer om dröm om barnmisshandel (aga).

Båtar: Den symboliska betydelsen av drömmar av båtar är i många avseenden relaterade till drömmar om bilar, och kan ta innebör...[196 ord] Läs mer om dröm om båtar.

Begravning: Den symboliska betydelsen när det kommer till begravning kan vara väldigt skiftande beroende på vem det är som begravs....[347 ord] Läs mer om dröm om begravning.

Berg och klippor: Drömmar om berg och klippor för ofta tankarna till symboler såsom kämparvilja och strävan efter framgång, framför allt...[179 ord] Läs mer om dröm om berg och klippor.

Bergsbestigning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man bestiger ett berg handlar ofta om strävan efter framgång....[176 ord] Läs mer om dröm om bergsbestigning.

Bibliotek: Den symboliska kopplingen till drömmar som handlar om bibliotek är ofta av ekonomisk eller finansiell natur, eller så d...[157 ord] Läs mer om dröm om bibliotek.

Bigami: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bigami, eller att man har två partners, är ofta av relationell...[230 ord] Läs mer om dröm om bigami.

Bilar: Drömmar om bilar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om hur man tar sig fram genom livet. Det kan handlar...[236 ord] Läs mer om dröm om bilar.

Biljetter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en biljett spelar en stor roll handlar ofta om "priset" för e...[162 ord] Läs mer om dröm om biljetter.

Bin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där bin är en av huvudpunkterna handlar ofta om tillväxt, långsam...[192 ord] Läs mer om dröm om bin.

Björnar: Den symbolik som oftast kopplas samman med drömmar om björnar är styrka, kraft och tillväxt å ena sidan, men även fiend...[361 ord] Läs mer om dröm om björnar.

Blindhet: Drömmar där den stora händelsen är att man har blivit blind har ofta en symbolisk betydelse att ens undermedvetna inte...[122 ord] Läs mer om dröm om blindhet.

Blixtar: Den symboliska betydelsen av att drömma om blixtar eller blixtnedslag handlar ofta om ursinne och raseri, det finns oft...[149 ord] Läs mer om dröm om blixtar.

Blod: Drömmar om blod är i de allra flesta fall någonting negativt, och innebär oftast i någon mening förlust - förlust av ek...[343 ord] Läs mer om dröm om blod.

Blodigel: Den symboliska betydelsen kopplad till drömmar om blodiglar är ofta att det finns någonting som utan att du märker det...[116 ord] Läs mer om dröm om blodigel.

Blombuketter: Drömmar om blombuketter har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om nära och kära vänner, blombuketten represe...[162 ord] Läs mer om dröm om blombuketter.

Blomkål: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om blomkål handlar ofta om tillbakadragenhet med en viss undertry...[122 ord] Läs mer om dröm om blomkål.

Blommor: Drömmar om blommor symboliserar ofta blyg skönhet, en skönhet som finns där och någonting som verkligen utstrålar skönh...[382 ord] Läs mer om dröm om blommor.

Blomsterkrans: Drömmar om blomsterkransar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om ära och berömmelse, det undermedvetna v...[127 ord] Läs mer om dröm om blomsterkrans.

Böcker: Den symboliska betydelsen kring böcker handlar ofta om någonting i ditt inre, främst kopplat till kunskap och informati...[136 ord] Läs mer om dröm om böcker.

Bokträd: Drömmar om bokträd har ofta den symboliska innebörden att de försöker förmedla stabilitet och att det finns en inre öns...[142 ord] Läs mer om dröm om bokträd.

Bomull: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om bomull har ofta med känslor och en inneboende läng...[187 ord] Läs mer om dröm om bomull.

Bonde: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om en bonde eller bönder handlar ofta om djur och nat...[217 ord] Läs mer om dröm om bonde.

Bondgård: Den symboliska betydelsen av drömmar om en bondgård, att man t.ex. äger en bondgård eller arbetar på en bondgård, har o...[166 ord] Läs mer om dröm om bondgård.

Bord: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där ett bord är det centrala så kan man ofta göra en koppling til...[164 ord] Läs mer om dröm om bord.

Borgenär: Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar en borgenär, kanske där man själv ställer upp som borgenär, handlar...[232 ord] Läs mer om dröm om borgenär.

Boskap: Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om boskap, som t.ex. kossor, får, getter, hästar, kycklingar, gris...[185 ord] Läs mer om dröm om boskap.

Bräkande lamm: Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar lamm som bräker handlar ofta om barnasinne och ungdomlighet, med en...[151 ord] Läs mer om dröm om bräkande lamm.

Brännskador: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brännskador är ofta att de kan kopplas till en inre oro kring...[141 ord] Läs mer om dröm om brännskador.

Brasa: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brasa eller drömmar om brasor är att de ofta handlar om en...[148 ord] Läs mer om dröm om brasa.

Bredare axlar: Den symboliska betydelsen rörande drömmar där man drömmer att man har bredare axlar, eller att någon annan har bredare...[169 ord] Läs mer om dröm om bredare axlar.

Brev: Drömmar om brev handlar ofta om att ditt undermedvetna vill skicka dig ett budskap eller delge dig information. Vilken...[270 ord] Läs mer om dröm om brev.

Brevbärare: Drömmar om brevbärare har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om förmedling av kunskap eller helt enkelt vanl...[156 ord] Läs mer om dröm om brevbärare.

Brinnande ljus: Den symboliska betydelsen av brinnande ljus som manifesterar sig i drömmar handlar ofta om hopp och önskningar. Det bri...[211 ord] Läs mer om dröm om brinnande ljus.

Brinnande säng: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en brinnande säng handlar ofta om en inre oro kring att någont...[193 ord] Läs mer om dröm om brinnande säng.

Brinnande stad: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser en helt stad brinna är ofta av ganska deprimerande na...[155 ord] Läs mer om dröm om brinnande stad.

Brinnande värdefullt föremål: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser ett värdefullt föremål som står i full brand handlar...[138 ord] Läs mer om dröm om brinnande värdefullt föremål.

Bröd: Drömmar om bröd handlar ofta om kraft och livsförmåga, men det kan även handla om livet självt och ens hunger för ett b...[223 ord] Läs mer om dröm om bröd.

Bröllop: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bröllop är väldigt beroende av de omständigheter som råder i d...[510 ord] Läs mer om dröm om bröllop.

Brottning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om brottning är generellt sett någonting som signalerar en kamp,...[209 ord] Läs mer om dröm om brottning.

Brud: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man ser en brud går ofta att dra mot det håll som signalerar...[202 ord] Läs mer om dröm om brud.

Brunn: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en brunn är en central del handlar ofta om saker som har hänt...[212 ord] Läs mer om dröm om brunn.

Drömmar som börjar på C

Cancer: Drömmar om cancer kan ofta uppfattas som oerhört obehagliga, oavsett om det är en själv eller någon närstående som i dr...[420 ord] Läs mer om dröm om cancer.

Champagne: Drömmar om man champagne, där man drömmer att man t.ex. skålar i goda vänners slag eller med sin käresta, har oftast po...[254 ord] Läs mer om dröm om champagne.

Choklad: Drömmar om choklad har ofta den symboliska betydelsen att de försöker förmedla en själslig sötma, detta då choklad kan...[270 ord] Läs mer om dröm om choklad.

Cigaretter: Drömmar om cigaretter har ofta den symboliska betydelsen att de har med hälsan att göra, detta då det från hela samhäll...[219 ord] Läs mer om dröm om cigaretter.

Drömmar som börjar på D

Dålig andedräkt: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om dålig andedräkt har ofta med ens inre oro att göra, att man or...[132 ord] Läs mer om dröm om dålig andedräkt.

Diamanter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som handlar om diamanter är att de ofta kan kopplas till rent ytl...[175 ord] Läs mer om dröm om diamanter.

Dimma: Drömmar om dimma brukar ofta rent symboliskt ses som ett slags varsel kring svåra tider som ens undermedvetna har snapp...[276 ord] Läs mer om dröm om dimma.

Djur: Drömmar om djur har ofta symboliken att det egentligen handlar om en själv. Att de säregna drag, egenskaper eller förmå...[1391 ord] Läs mer om dröm om djur.

Döden: Den symboliska betydelsen av drömmar om döden handlar ofta om att någonting som har gått förlorat vill komma upp till y...[272 ord] Läs mer om dröm om döden.

Dröm i dröm: Den symboliska betydelsen av drömmar i drömmar, eller falskt uppvaknande som det ofta kallas, handlar ofta om att det f...[197 ord] Läs mer om dröm om dröm i dröm.

Drunkning: Drömmar där man drunknar hör till en några av de obehagligaste drömmarna. Framför allt om man i drömmen verkligen känne...[259 ord] Läs mer om dröm om drunkning.

Drömmar som börjar på E

Eld: Drömmar om eld har ofta förstörelse som sin symboliska betydelse, inte alltid i negativ bemärkelse utan ofta handlar de...[239 ord] Läs mer om dröm om eld.

Elefanter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om elefanter är att de ofta går att förknippa med högfärdighet oc...[268 ord] Läs mer om dröm om elefanter.

En abbot eller abedissa: Drömmar om abbotar Om du har drömt om en abbot (vilket är titeln på en föreståndare för ett munkkloster), kan det innebä...[161 ord] Läs mer om dröm om en abbot eller abedissa.

Ensamhet: Drömmar om ensamhet i olika uttryck är en väldigt vanlig dröm, som både kan se ut och kännas på många olika sätt. Den s...[308 ord] Läs mer om dröm om ensamhet.

Evakuering: Drömmar där man är tvungen att evakuera, t.ex. att en stundande katastrof är på ingång och att man snabbt måste plocka...[306 ord] Läs mer om dröm om evakuering.

Drömmar som börjar på F

Fåglar: Den symboliska betydelsen av drömmar om fåglar kan ibland vara lite svår att tyda, då fåglar kan uppenbara sig på väldi...[227 ord] Läs mer om dröm om fåglar.

Fiskar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskar är generellt sett framgång, ofta kopplat till fiskstim...[185 ord] Läs mer om dröm om fiskar.

Fiskdamm: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fiskdammar är ofta att det finns inneboende känslor av fångens...[218 ord] Läs mer om dröm om fiskdamm.

Fisknät: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fisknät är att de ofta kan kopplas till en oro att fastna med...[239 ord] Läs mer om dröm om fisknät.

Fjädrar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjädrar är att de ofta har någonting med känslor att göra, att...[156 ord] Läs mer om dröm om fjädrar.

Fjärilar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om fjärilar är att de ofta handlar om spiritualitet och känslor a...[162 ord] Läs mer om dröm om fjärilar.

Fladdermöss: Den symboliska koppling som oftast förknippas med drömmar om fladdermöss är natt, mörker och rädsla, och indikerar ofta...[169 ord] Läs mer om dröm om fladdermöss.

Flaggor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flaggor handlar ofta om stolthet och känslor av att vara på to...[138 ord] Läs mer om dröm om flaggor.

Flod: Drömmar där en flod på ett eller annat sätt spelar en central roll har ofta en symbolik som för tankarna till rörelse o...[404 ord] Läs mer om dröm om flod.

Flugor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om flugor kan ofta härledas till förluster, att man på något sätt...[222 ord] Läs mer om dröm om flugor.

Flygolycka: Drömmar som handlar om flygplansolyckor är ofta oerhört ångestfyllda, men faktiskt inte så vanliga som man annars skull...[227 ord] Läs mer om dröm om flygolycka.

Flygplan: Den symboliska betydelsen av drömmar om flygplan eller flygturer handlar ofta om förflyttelse, eller att snabbt ta sig...[166 ord] Läs mer om dröm om flygplan.

Fotoalbum: När det kommer till drömmar där fotoalbum spelar en central roll brukar man ofta säga dessa handlar om känsloladdade ti...[363 ord] Läs mer om dröm om fotoalbum.

Frukt: När det kommer till drömmar om frukter av olika slag så har dessa drömmar ofta en symbolisk koppling till fruktsamhet i...[714 ord] Läs mer om dröm om frukt.

Full ask (låda): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en låda som är fylld med saker är ofta att det egentligen hand...[140 ord] Läs mer om dröm om full ask (låda).

Drömmar som börjar på G

Gammal person: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där gamla personer spelar huvudrollen handlar ofta om ens egen kä...[283 ord] Läs mer om dröm om gammal person.

Garnnystan: Drömmar om garnnystan eller att man nystar garn handlar ofta en inre längtan. Om man i drömmen nystar garn så handlar d...[201 ord] Läs mer om dröm om garnnystan.

Gåvor och allmosor: Den symboliska kopplingen kring drömmar om gåvor och allmosor handlar ofta om känslor relaterat till andra människor. O...[201 ord] Läs mer om dröm om gåvor och allmosor.

Graviditet: Drömmar om graviditet eller att man är gravid är någonting som är mycket vanligt, både bland yngre och äldre kvinnor. D...[225 ord] Läs mer om dröm om graviditet.

Drömmar som börjar på H

Händer: Drömmar om händer är ofta väldigt svåra att tolka, och har genom årtusendena gäckat många framstående drömtydare och dr...[253 ord] Läs mer om dröm om händer.

Hästar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hästar är att de ofta kan förknippas till kraft och starka ene...[264 ord] Läs mer om dröm om hästar.

Havet: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar om havet handlar ofta om det undermedvetna och saker som kan dölj...[243 ord] Läs mer om dröm om havet.

Hjärtattack: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om hjärtattacker handlar allt som oftast om ens personliga hälsa...[204 ord] Läs mer om dröm om hjärtattack.

Hundar: Drömmar om hundar brukar ofta ha den symbolik att de handlar om vänskap och tillgivenhet. Framför allt om hunden i dröm...[242 ord] Läs mer om dröm om hundar.

Hus: Drömmar om hus har ofta den symbolik att det handlar om en själv, på ett sätt kan man säga att huset i drömmen symbolis...[158 ord] Läs mer om dröm om hus.

Drömmar som börjar på I

Insekter: Drömmar om insekter kan ofta upplevas som oerhört otäcka, och det är inte alls ovanligt att man vaknar som ett sätt att...[203 ord] Läs mer om dröm om insekter.

Drömmar som börjar på J

Jakt: Drömmar där det försigår en jakt av något slag, ofta reguljär jakt där man jagar ett bytesdjur, handlar ofta om en inre...[224 ord] Läs mer om dröm om jakt.

Juveler och ädelstenar: Den symboliska betydelsen av drömmar där juveler och ädelstenar spelar en huvudsaklig roll är ofta av yttre karaktär, d...[317 ord] Läs mer om dröm om juveler och ädelstenar.

Drömmar som börjar på K

Kakor: En symbolisk betydelse av att man bakar kakor, eller bakar vad som helst i ugnen för den delen, är att någonting kan va...[126 ord] Läs mer om dröm om kakor.

Kaktus: Drömmar om kaktusar har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om snåriga situationer i form av att det kan vara...[156 ord] Läs mer om dröm om kaktus.

Kändisskap: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om kändisskap, alltså ett sådant kändisskap som en själv är förem...[290 ord] Läs mer om dröm om kändisskap.

Kärlek: Drömmar om kärlek på ett eller annat sätt är väldigt vanliga, och ofta brukar det finnas någon slags koppling till den...[383 ord] Läs mer om dröm om kärlek.

Katter: Den symboliska betydelsen när det kommer till katter kretsar ofta kring ett inre behov av att känna närhet, tillgivenhe...[348 ord] Läs mer om dröm om katter.

Kometnedslag: Drömmar om att kometnedslag symboliserar ofta katastrofala händelser, och handlar ibland om att man innerst inne bär på...[122 ord] Läs mer om dröm om kometnedslag.

Kyssar: Att drömmar att man kysser någon eller får en kyss av någon är en oerhört vanlig typ av dröm. Den symbolik som denna ty...[198 ord] Läs mer om dröm om kyssar.

Drömmar som börjar på L

Lejon: Den symboliska betydelsen av drömmar om lejon är ofta att de är ett uttryck för någonting majestätiskt och mäktigt, men...[277 ord] Läs mer om dröm om lejon.

Lik: Drömmar som på något sätt handlar om att man ser ett lik eller att man befinner sig bland lik, handlar ofta om olika ty...[168 ord] Läs mer om dröm om lik.

Drömmar som börjar på M

Män med vapen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om män med vapen handlar ofta om en oro, ofta framkallad av det s...[126 ord] Läs mer om dröm om män med vapen.

Mord eller dråp: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar som innefattar ett mord (eller ett dråp) är ofta ganska kraftfull...[229 ord] Läs mer om dröm om mord eller dråp.

Drömmar som börjar på N

Naken flicka: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en naken flicka handlar ofta om relationer, det kan vara så at...[184 ord] Läs mer om dröm om naken flicka.

Nakenbad: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att bada naken handlar ofta om att man själv kanske är naken,...[183 ord] Läs mer om dröm om nakenbad.

Nakenhet: Drömmar om nakenhet, dvs. att man i drömmen är naken, är en mycket vanlig dröm. Ofta brukar denna typ av dröm kopplas t...[233 ord] Läs mer om dröm om nakenhet.

Näsa: Drömmar som handlar om näsor är tro det eller ej relativt vanliga. Kanske beror det på att näsan spelar en så betydelse...[203 ord] Läs mer om dröm om näsa.

Nunnor: Drömmar som på något sätt handlar om nunnor förknippas ofta med känslor kring renhet och oskuldsfullhet. När det kommer...[195 ord] Läs mer om dröm om nunnor.

Nycklar: Drömmar där nycklar spelar en central roll är ofta väldigt intressanta. Nycklarna representerar ofta ett sätt att öppna...[262 ord] Läs mer om dröm om nycklar.

Drömmar som börjar på O

Oas: Drömmar som handlar om att man ser eller kommer fram till en oas handlar ofta om en inre längtan efter att komma bort f...[229 ord] Läs mer om dröm om oas.

Ont i armbågen: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att man känner smärta i armbågen kan ofta kopplas till oro kri...[134 ord] Läs mer om dröm om ont i armbågen.

Ormar: Sedan urminnes tider har drömmar om ormar i princip alltid förknippats med otur, och den symboliska betydelsen som dröm...[353 ord] Läs mer om dröm om ormar.

Otrohet: Drömmar om otrohet är någonting som är väldigt vanligt, både att man själv bedrar den man älskar och att den man älskar...[367 ord] Läs mer om dröm om otrohet.

Drömmar som börjar på P

Påfåglar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om påfåglar handlar ofta om en inre önskan om skönhet och att upp...[144 ord] Läs mer om dröm om påfåglar.

Pengar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om pengar handlar ofta om att man till vardags kanske har ont om...[338 ord] Läs mer om dröm om pengar.

Pinsamma händelser: Att drömma att man hamnar i en pinsam situation är relativt vanligt. Till exempel en situation där man känner sig utsat...[199 ord] Läs mer om dröm om pinsamma händelser.

Poliser: Den symboliska betydelsen av drömmar om poliser handlar ofta om det som förknippas med just poliser, brott och straff....[210 ord] Läs mer om dröm om poliser.

Präster: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om präster handlar ofta om känslor av skam eller pinsamhet, att d...[140 ord] Läs mer om dröm om präster.

Presenter: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om presenter handlar ofta om att upprätthålla vänskapsrelationer,...[142 ord] Läs mer om dröm om presenter.

Prostituerade: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prostituerade handlar ofta om lust och åtrå, ofta sådan lust o...[162 ord] Läs mer om dröm om prostituerade.

Prygling: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om prygling, eller att man piskad med t.ex. ett bälte eller slage...[142 ord] Läs mer om dröm om prygling.

Pub eller bar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en pub eller en bar är själva huvudtemat, finns ofta att finn...[285 ord] Läs mer om dröm om pub eller bar.

Purjolök: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en purjolök handlar ofta om att ens innersta vill göra en uppm...[164 ord] Läs mer om dröm om purjolök.

Drömmar som börjar på R

Råttor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där råttor spelar en huvudsaklig roll är att de handlar om fiende...[256 ord] Läs mer om dröm om råttor.

Resor: Med drömmar om resor, eller att resa, menas sådana där man reser med t.ex. tåg, bil eller flyg med en särskild destinat...[108 ord] Läs mer om dröm om resor.

Revben: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om revben har ofta en spirituell eller rent religiös koppling, oc...[140 ord] Läs mer om dröm om revben.

Ricinolja (laxermedel): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ricinolja, som är ett laxermedel, handlar ofta om att ens unde...[140 ord] Läs mer om dröm om ricinolja (laxermedel).

Riddare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om riddare handlar ofta om kärlek, eller en inre jakt på den stor...[196 ord] Läs mer om dröm om riddare.

Rikedom: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rikedom kommer ofta från det att man har låtit ens innersta på...[211 ord] Läs mer om dröm om rikedom.

Ringar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om ringar handlar ofta om löften och åtaganden, men även om vänsk...[268 ord] Läs mer om dröm om ringar.

Rosmarin: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rosmarin går ofta att koppla till en inre önskan om att upplev...[152 ord] Läs mer om dröm om rosmarin.

Rosor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rosor är att det ofta handlar om att ens undermedvetna har bör...[227 ord] Läs mer om dröm om rosor.

Rotting: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rotting går ofta att koppla till vänskapsband och forna vänska...[152 ord] Läs mer om dröm om rotting.

Rouge: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rouge handlar ofta om ens inre behov och begär, att ens inners...[166 ord] Läs mer om dröm om rouge.

Rovor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rovor handlar ofta om det som finns dolt under ytan och som ma...[154 ord] Läs mer om dröm om rovor.

Drömmar som börjar på S

Säckpipor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om säckpipor har oftast en familjär koppling där vänskaps- och fa...[138 ord] Läs mer om dröm om säckpipor.

Sex: Sexdrömmar är någonting som är extremt vanligt från tonåren och framåt, men drömmarna kan upplevas olika av olika perso...[248 ord] Läs mer om dröm om sex.

Silver: Drömmar om silver kan ofta förknippas med vänskapsrelationer, tyvärr vanligtvis sådana relationer som har en lite negat...[76 ord] Läs mer om dröm om silver.

Silvermynt: Drömmar där det förekommer silvermynt handlar ofta om inre begär efter stabilare ekonomi. Ibland handlar det om ett såd...[88 ord] Läs mer om dröm om silvermynt.

Simma: Drömmar där man simmar har ofta en stark koppling till den liknande drömmen där man drömmer att man badar, där symbolik...[144 ord] Läs mer om dröm om simma.

Sjuk bebis: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om sjuka bebisar är att de oftast handlar om en djup oro som finn...[192 ord] Läs mer om dröm om sjuk bebis.

Skor: Den symboliska kopplingen när det kommer till drömmar där skor spelar en stor roll har ofta att göra med ens rykte, ibl...[177 ord] Läs mer om dröm om skor.

Solen: Drömmar som involverar vår närmsta stjärna, Solen, är ofta en dröm som för med sig väldigt positiva känslor. Framför al...[177 ord] Läs mer om dröm om solen.

Spindlar: Drömmar om spindlar är för många en mycket otäck upplevelse, då spindlar ofta utanför drömmens värld är någonting som k...[238 ord] Läs mer om dröm om spindlar.

Stark vind: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om starka vindar handlar ofta om att starka känsloyttringar i ver...[161 ord] Läs mer om dröm om stark vind.

Stjärnor: Den symboliska betydelsen av drömmar om stjärnor eller en stjärnhimmel handlar ofta om tro, hopp och önskan. Det är oft...[271 ord] Läs mer om dröm om stjärnor.

Större eller mindre armar: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om större eller mindre armar handlar ofta om att ens undermedvetn...[183 ord] Läs mer om dröm om större eller mindre armar.

Drömmar som börjar på T

Tåg: Drömmar där tåg på något sätt förekommer är en väldigt vanlig typ av dröm. Ofta handlar dessa drömmar om livets gång, o...[172 ord] Läs mer om dröm om tåg.

Tänder: Drömmar där tänder förekommer och känns som att de spelar en central roll brukar ofta ha någon slags koppling till sin n...[199 ord] Läs mer om dröm om tänder.

Tappa tänder: Drömmar om att man tappar tänder är någonting som ofta symboliserar egen osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. De...[287 ord] Läs mer om dröm om tappa tänder.

Teater: Drömmar där man besöker eller bevittnar en teater eller teaterföreställning handlar ofta om det sällskap man befinner s...[135 ord] Läs mer om dröm om teater.

Tillfällig förlamning: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om att vara tillfälligt förlamad handlar ofta om en inre känsla a...[161 ord] Läs mer om dröm om tillfällig förlamning.

Toalett: Den symbolik man brukar tala om ligger bakom drömmar om toaletter, eller drömmar där toaletter spelar en central roll,...[263 ord] Läs mer om dröm om toalett.

Tom ask (låda): Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en tom låda eller en tom ask handlar ofta om att ens innersta...[135 ord] Läs mer om dröm om tom ask (låda).

Tomma flaskor: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om tomma flaskor handlar ofta om ekonomiska bekymmer, att det fin...[118 ord] Läs mer om dröm om tomma flaskor.

Träd: Drömmar om träd handlar ofta om ens personlighet, det finns någonting där som vill uppmärksammas. Lägg märke till hur t...[150 ord] Läs mer om dröm om träd.

Drömmar som börjar på U

Utfrågning: Drömmar som handlar om att man blir utsatt för en utfrågning är relativt vanliga, och förknippas ofta med ganska krafti...[188 ord] Läs mer om dröm om utfrågning.

Drömmar som börjar på V

Vandring: Drömmar där man är ute på en vandring, en strapats eller någon annan typ av expedition har ofta en symbolisk koppling m...[156 ord] Läs mer om dröm om vandring.

Vargar: Drömmar om vargar brukar ofta föra tankarna till listighet och grymhet, och brukar ofta symbolisera en person som kan a...[205 ord] Läs mer om dröm om vargar.

Vatten: Drömmar om vatten av olika slag har ofta den symboliska betydelsen att de ger uttryck för vårt aktuella känsloläge, åtm...[245 ord] Läs mer om dröm om vatten.

Vinkällare: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om en vinkällare går ofta att hitta i händelser långt tillbaka i...[195 ord] Läs mer om dröm om vinkällare.

Drömmar som börjar på Ä

Älvor: Drömmar om älvor kan ha väldigt spridda betydelser och är därför oerhört svårtolkade, ibland brukar man faktiskt till o...[209 ord] Läs mer om dröm om älvor.

Änglar: Drömmar om änglar på något sätt är allt som oftast ett gott omen, och handlar för det mesta om godhet och positiva skee...[170 ord] Läs mer om dröm om änglar.

Drömmar som börjar på Å

Åska: Drömmar där det förekommer kraftig åska handlar ofta om relationer och bekantskaper, med en tendens att det kommer att...[101 ord] Läs mer om dröm om åska.

Åsnor: Drömmar om åsnor har ofta den symboliska betydelsen att de går att förknippa med duglighet och trohet, dock ofta med en...[194 ord] Läs mer om dröm om åsnor.

Återuppståndelse: Drömmar om människor som återuppstår, eller drömmar där en människa som tidigare har dött nu är levande, är oerhört van...[168 ord] Läs mer om dröm om återuppståndelse.

Drömmar som börjar på Ö

Öken: Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där man vistas i en öken, eller där en öken spelar en central rol...[276 ord] Läs mer om dröm om öken.

Örfilar: Drömmar där det förekommer en örfil handlar inte helt oväntat om meningsskiljaktigheter. Om det är så att man själv drö...[148 ord] Läs mer om dröm om örfilar.

Örnar: Drömmar om örnar har ofta innebörden att de handlar om handlingskraftiga människor, eller att de försöker locka fram ha...[172 ord] Läs mer om dröm om örnar.

Överfall: Drömmar om överfall har ofta en väldigt stark symbolisk koppling till rädslor för just överfall eller att bli överraska...[341 ord] Läs mer om dröm om överfall.

Översvämning: Drömmar om översvämningar brukar ofta ha en symbolisk koppling som är väldigt knuten till känslor djupt i ens undermedv...[182 ord] Läs mer om dröm om översvämning.

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning