Drömtydning eld - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning eld betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med eld att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning eld

Symbolisk betydelse

Drömmar om eld har ofta förstörelse som sin symboliska betydelse, inte alltid i negativ bemärkelse utan ofta handlar det istället om förstörelse i syftet att bana väg för någonting nytt. Man kan ofta dra paralleller till Fågel Fenix som när den dör brinner upp, för att sedan återuppstå ur askan. Men beroende på hur elden beter sig och vad den medför i drömmen finns andra tolkningar.

Övertänt hus i lågor och tjutande brandbilar

En dröm som ibland förekommer är att man drömmer att man ser ett hus som står i lågor och förefaller vara övertänt, väggarna rasar och brandbilar kommer från olika riktningar. Denna typ av dröm har ofta en sexuell koppling som kan relatera till någonting som har inträffat i barndomen men som har blivit förträngt.

Djupare spirituella betydelser

Dröm om tjock och mörk rök

En annan djupare spirituell betydelse hos eld och eldsvådor är att det kan finnas en koppling till kärlek, framför allt om den rök som kommer från elden är väldigt mörk och tjock.

Dröm om att tända eld på sig själv

Drömmar där man drömmer att man tänder eld på sig själv kan ha en förutspående koppling som antyder att man framöver kommer att lyckas med sina åtaganden.

Drömmar om aska

Drömmar om aska som härstammar från en brasa eller eldstad kan vara ett förebud om motgångar och förluster, ofta förknippat till släktingar.

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om eld kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning bord | drömtydning brännskador | drömtydning kometnedslag

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning