Drömtydning.nu/Numerologi
 

Numerologi - Talen och deras innebörd

Numerologi är studiet av det speciella förhållandet mellan nummer och händelser. Ända sedan civilisationernas begynnelse har nummer alltid varit viktiga där siffror gett. Nummer har alltid varit viktiga och genom att bara titta på historiens alla civilisationer ser vi att siffror haft stor betydelse.

Skiljer sig från astrologi

Numerologi är bland de enklaste av många metoder som används för att analysera den mänskliga individen. Det är till skillnad från astrologi lätt att lära ut och användbart till vår fördel. Det enda vi behöver veta är vad varje nummer betyder och lära oss numerologiska beräkningar. Från början var numerologi noggrant skyddad från människor eftersom det var en ockult vetenskap. Numera kan vem som helst räkna ut sina lyckosiffror och använda dessa för sin fördel. Läs vidare för att veta mer om numerologins historia och praktiska användning!

Historia

Utifrån gamla skrifter från många kulturer har numerologi varit känt sedan skriftens historiska begynnelse. Framstående exempel har hittats i Indien, Egypten, Israel och Kina. En av de största pionjärerna inom numerologi var den grekiska matematikern Pythagoras som utvecklade teorin om siffrors "vibrationer" och inflytande på omgivningen. Dagens numerologiska betydelser och tolkningar kommer därmed från pythagoreiska systemet eller det kaldeiska som är snarlikt. På sistone har numerologi blivit allt mer populärt och används av miljontals människor över hela världen, inklusive en mängd kända personer.

Eftersom det har fått sådan popularitet kanske du undrar vad som lockar? Numerologi har helt enkelt flera fördelar och en praktisk användning, läs vidare för att se närmare på vilka fantastiska fördelar detta är.

Fördelar med att använda numerologi

Numerologi har en praktisk användning då du med endast ditt födelsedatum och namn kan hjälpa dig själv på följande sätt:

Tänk på att numerologi inte endast gäller för personer utan även för föremål och objekt som även dessa har en vibration. På detta sätt är numerologi också mycket användbart inom följande områden:

Grunden för numerologi

I numerologi är enkelsiffrorna 1-9 grunden då de är basen för alla andra tal. Alla tal kan nämligen reduceras till en siffra genom att dela upp talet till de enskilda siffror som den består av. Till exempel minskar talet 21 till 3 eftersom 2 + 1 = 3. Talet 123 minskar till 6 eftersom 1 + 2 + 3 = 6. Varje siffra från 1 till 9 har en unik betydelse som en numerolog kan tolka den större betydelsen av. Titta på följande betydelser av varje siffra från 1 till 9:

Nu kanske du undrar vad siffran noll betyder? Betydelsen av nummer 0 är absolut ingenting, utan den representerar endast frånvaro av någon effekt.

Din numerologiska profil

Din numerologiska profil är mestadels baserad på ditt födelsedatum och ditt fullständiga namn. På så vis är dina siffror helt unika för dig. En numerolog kan avkoda dina nummer för att se vilka betydelser dessa har. Vissa nummer kan nämligen indikera styrkor och svagheter, medan andra indikerar personlighetsdrag och framtida möjligheter i ditt liv. När du väl har gjort ett test på dig själv är det ofta förvånande hur träffsäkert de allmänna egenskaperna hos ditt nummer kan vara. Av denna anledning fortsätter många att utforska mer om sig själva med djupare tolkningar och analyser.

Änglanummer

Någonting som ibland blandas ihop med den vanliga numerologin är det som kallas Ängelnummer. Änglanummer består i huvudsak av sekvenser av tal, som man menar bär på gudomlig vägledning från änglarna. I generell numerologi talar man snarare om det är enskilda nummer som har specifika betydelser utifrån en beräknad/sammanslagning av eventuella talsekvenser. Du kan gärna läsa vidare om änglanummer i vår stora guide till änglanummer.


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning