Vad betyder drömmar om adjö eller avsked?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om adjö eller avsked betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där det förekommer ett adjö eller ett avsked, är ofta att de är ett sätt för ens undermedvetna att bearbetat ett adjö eller avsked som antingen har inträffat eller kommer att inträffa i vaket tillstånd. Åtminstone om det handlar om rent tårdrypande adjö eller avsked, som känns ledsamma. När det handlar om glädjande avsked kan symboliken snarare handla om att man har skaffat sig någonting, ofta immateriellt såsom t.ex. en ny syn på livet eller en ny positiv inställning till något skeende som man tidigare kanske har sett negativt på.

Djupare spirituella betydelser

Det finns dock även en del djupare spirituella betydelser kring drömmar om adjö och avsked, framför allt när det är en själv som tar adjö av någon eller någonting i drömmen. Ofta kan detta vara ett tecken på att det finns en djup vilja att åstadkomma någonting, det kan handla om rent materiella ting såsom någonting som ens inre väsen vill skapa eller föra till världen, men även mer känslomässiga saker såsom att bryta upp med delar av ens förflutna.

Texten uppdaterades senast 2019-12-09

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning