Drömtydning avsked - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning avsked betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med avsked att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där det förekommer ett adjö eller ett avsked, är ofta att de är ett sätt för ens undermedvetna att bearbetat ett adjö eller avsked som antingen har inträffat eller kommer att inträffa i vaket tillstånd. Åtminstone om det handlar om rent tårdrypande adjö eller avsked, som känns ledsamma. När det handlar om glädjande avsked kan symboliken snarare handla om att man har skaffat sig någonting, ofta immateriellt såsom t.ex. en ny syn på livet eller en ny positiv inställning till något skeende som man tidigare kanske har sett negativt på.

Djupare spirituella betydelser

Det finns dock även en del djupare spirituella betydelser kring drömmar om adjö och avsked, framför allt när det är en själv som tar adjö av någon eller någonting i drömmen. Ofta kan detta vara ett tecken på att det finns en djup vilja att åstadkomma någonting, det kan handla om rent materiella ting såsom någonting som ens inre väsen vill skapa eller föra till världen, men även mer känslomässiga saker såsom att bryta upp med delar av ens förflutna.

Texten uppdaterades senast 2019-12-09

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om avsked kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning