Vad betyder drömmar om anisfrön?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om anisfrön betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Djupare spirituella betydelser

När det gäller drömmar där anisfrön förekommer handlar dessa ofta om att det finns någon som håller på att förbereda en gåva till dig, eller gör sig redo för att utföra en välvillig handling riktad mot dig. Om det handlar om en gåva så handlar denna gåva ofta om sötsaker.

Verklighetskopplingen till denna typ av dröm är ibland också vara starkt beroende till hur stor plats anisfröna tar i drömmen, ifall det handlar om någonting som bara förekommer flyktigt en kort stund eller ifall anisfröna är en central del av drömmen. Vid ett större deltagande av anisfröna blir den reella kopplingen mer åt hållet att en välvillig handling riktas mot en, som då kan vara proportionerlig mot mängden anisfrön i drömmen.

Texten uppdaterades senast 2019-05-26

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning