Vad betyder drömmar om annonser?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om annonser betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om annonser har ofta den symboliska kopplingen att de handlar om aktuella eller kommande förändringar i ens livssituation. Om man själv annonserar om någonting kan det vara så att det finns någon aspekt av ens liv som man börjar bli lite trött på och önskar förändra. Om det istället är så att man i drömmen sitter och bläddrar bland annonser kan det vara en undermedveten förändring som är på gång, som ens medvetna jag ännu inte har snappat upp.

Djupare spirituella betydelser

Om du drömmer att du svarar på en annons kan det innebära att du inom kort kommer att erfara en betydande förändring i din nuvarande livssituation. Om annonsen är en kontaktannons kan det finnas en viss risk att förändringen inleds genom negativa skeenden som kan handla om att du blir utsatt för ett skämt eller ett practical joke.

Texten uppdaterades senast 2019-05-26

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning