Drömtydning bigami - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning bigami betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med bigami att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om bigami, eller att man har två partners, är ofta av relationell natur. Ibland kan det handla om att man saknar den där spänningen som man en gång har upplevt, men att man ändå är oerhört fäst vid sin partner. I sådana fall kan den extra partnern i drömmen vara ett yttrande för en inre och kanske dold önskan av att vilja krydda relationen och livet en aning - utan att för den sakens skull riskera nuvarande relation.

Djupare spirituella betydelser

Om du som man drömmer att du har två fruar kan det innebära positiva saker för ditt kärleksliv. Om du redan har en fru kan det vara ett tecken på att ert förhållande kommer att vara väldigt långvarigt, kanske även livet ut. Om du inte redan har en fru kan det vara ett tecken på att du snart kommer att träffa den som skall bli din livslånga kärlek.

Kvinnlig bigami kan vara negativ

Om du är en kvinna och drömmer att du har två äkta män kan det istället ha en något negativ innebörd. Om du har en man kan det innebära att han kan riskera att råka ut för en olycka. Om du inte har någon äkta man det innebära att någon som står dig nära riskerar att råka ut för en olycka.

Texten uppdaterades senast 2019-12-03

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om bigami kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning