Drömtydning biljetter - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning biljetter betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med biljetter att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar där en biljett spelar en stor roll handlar ofta om "priset" för en resa. Det man då menar med priset är inte bara den faktiska ekonomiska kostnaden, utan även det pris man kanske betalar för den eller de upplevelser man strävar efter. Ofta handlar dessa upplevelser om en slags önskan om att fly från vardagen i syfte att uppleva nya och spännande saker.

Kan förmedla ett groende dåligt samvete

Ibland uppenbarar sig biljetten i drömmen som att man har glömt att lösa en biljett och upptäcker det först när man har anlänt till färmedelet, som ofta är ett tåg. Ibland kan drömmen fyllas av jobbiga känslor av att man är rädd för att tågvärden skall komma och begära att få se biljetten. Ibland kan detta vara en indikation på att det kan finnas en gnutta dåligt samvete kopplat till de nya och spännande saker man önskar att uppleva.

Texten uppdaterades senast 2020-03-17

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om biljetter kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning