Drömtydning.nu/Blogg/Vad är egentligen Feng shui?
 

Vad är Feng shui?

Feng shui bygger på den gamla kinesiska traditionen daoism och betyder bokstavligen 'vind och vatten'. Det är en mycket gammal lära vars ursprung sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Feng shui-läran handlar om att leva i harmoni med naturen och den beskriver hur världens energi påverkar allt liv på jorden. När man känner till denna lära kan människan göra förändringar i sin fysiska miljö för att utnyttja energin och skapa harmoni och balans. Energins rörelse kan användas i hemmet till exempel genom att inreda med tilltalande former och material för att skapa en fridfull känsla i din närmaste omgivning. Det handlar om att skapa harmoni och balans överallt då världens energi talar till våra sinnen var vi än befinner oss.

Feng shui tillämpades ursprungligen för att placera ut gravar men har sedan kommit att användas vid utformning av hemmet, byggnader och dess placeringar, och städer. I västvärlden har det idag blivit allt mer populärt att inreda sitt hem enligt Feng shui och i en sådan miljö är välbefinnande i fokus. Ett hem ska vara i balans för att man ska må bra.

Feng shui och dess krafter

Feng shui bygger på att leva i harmoni med naturen och att utnyttja universums energier. Det finns tre huvudsakliga verktyg som kan vara en del i tillämpningen av läran; de fem elementen, yin och yang samt baguan. De fem elementen är eld, vatten, trä, jord och metall, vilka påverkar människan på olika sätt. När dessa element är i balans kan människan uppnå en inre harmoni och fridfullhet. Feng shui är även viktigt och spelar en stor roll när det kommer till kinesisk astrologi.

Yin och Yang med Bagua-tecknen

Yin och Yang är universums urkrafter och symboliserar motpoler men kan inte leva utan varandra. De samspelar och skapar en balans: ljust och mörkt, värme och kyla, kvinnlighet och manlighet. Rent praktiskt kan detta i hemmet innebära att man blandar kantiga former med runda, använder ljusa färger mot mörka kontraster eller har en varm inredning under det kyliga vinterhalvåret.

En bagua är en karta som används inom Feng shui. Den är uppdelad i nio områden som representerar nio livsaspekter. Dessa är:

  • 1. Karriär & Livsväg
  • 2. Kärlek & Relationer
  • 3. Familj & Hälsa
  • 4. Rikedom
  • 5. Frid & Balans
  • 6. Stöd i livet
  • 7. Barn & Kreativitet
  • 8. Kunskap & Självkännedom
  • 9. Framgång

Denna karta kan läggas över en ritning av ditt hem för att se var dessa livsaspekter finns för att sedan kunna påverka det man vill förändra i sitt liv. Återigen handlar det om att finna rätt balans för att skapa harmoni i sitt hem och i livet.

Yin och yang med Bagua-tecknen

Yin och Yang med Bagua-tecknen


Publicerat 2020-06-09

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning
Innehåller annonslänkar för PriceRunner