Drömtydning boskap - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning boskap betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med boskap att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det handlar om drömmar om boskap, som t.ex. kossor, får, getter, hästar, kycklingar, grisar, och andra liknande djur, har ofta med hunger att göra, eller en vilja att förändra hur ens kropp ser på och hanterar hunger. Det kan vara så att ens undermedvetna har börjat snappa upp signaler om att ens vakna jag har svårt att hantera hungerskänslor och hur dessa skall tolkas, det kan finnas risker kopplat till detta som har med framtida sjukdom att göra.

Djupare spirituella betydelser

Att drömma om boskap, både sin egen och andras, är ofta ett tecken på framtida rikedom och välmående. Om boskapen är fet och verkar ha haft gott om mat indikerar det att den förebådande rikedomen och välmåendet handlar om ekonomisk sådan, om boskapen istället är smal och alert handlar det istället om rikedom och välmående i dina vänskapsrelationer.

Men se dig för, om du drömmer att du för boskap till slakten kan det betyda att du på något sätt kommer att bli vanhedrad i din framtid.

Se även drömmar om bondgård.

Texten uppdaterades senast 2019-09-13

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om boskap kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning