Vad betyder drömmar om boskap?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om boskap betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Att drömma om boskap, både sin egen och andras, är ofta ett tecken på framtida rikedom och välmående. Om boskapen är fet och verkar ha haft gott om mat indikerar det att den förebådande rikedomen och välmåendet handlar om ekonomisk sådan, om boskapen istället är smal och alert handlar det istället om rikedom och välmående i dina vänskapsrelationer.

Men se dig för, om du drömmer att du för boskap till slakten kan det betyda att du på något sätt kommer att bli vanhedrad i din framtid.

Texten uppdaterades senast 2018-07-03Klicka här för att läsa mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar.