Drömtydning cancer - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning cancer betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med cancer att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning cancer

Symbolisk betydelse

Drömmar om cancer kan ofta uppfattas som oerhört obehagliga, oavsett om det är en själv eller någon närstående som i drömmen har drabbats av cancer. Denna typ av dröm är även relativt vanlig, och har ofta den symboliska betydelsen att den kan förknippas till en (ofta irrationell) rädsla för någonting. Cancer förknippas ofta i det verkliga livet med död och lidande, och detta kan givetvis även smyga sig in i drömmens värld och då låtas representera någonting man är rädd för.

Handlar inte alltid om hälsa

Det behöver dock inte alltid handla om hälsomässig rädsla där man är rädd för att en själv eller en närstående skall bli sjuk, det kan även handla om en rädsla att någonting oväntat skall inträffa och förstöra andra aspekter av ens liv - såsom t.ex. ekonomiska eller kärleksmässiga katastrofer.

Kan användas som en väckarklocka

Ibland kan man utnyttja den kunskap som en sådan dröm förmedlar, för att ta tag i sina rädslor och verkligen bearbeta det man är rädd för. Det kan därför ibland även vara klokt att se på dessa drömmar som en väckarklocka, om det är så att man skulle behöva se över sin nuvarande situation och förbättra sitt leverne.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2019-12-05

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om cancer kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning