Drömtydning dröm i dröm - Symboler och Betydelse

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning dröm i dröm betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med dröm i dröm att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen av drömmar i drömmar, eller falskt uppvaknande som det ofta kallas, handlar ofta om att det finns händelser i ens bakgrund som har blivit undantryckta och bortglömda, men som ens undermedvetna nu försöker dra fram till ytan och uppmärksamma. Det kan vara så att för att gå vidare i livet så måste det vakna jaget acceptera och bearbeta dessa dolda skeenden.

En inneboende strid pågår

Det är under det falska uppvaknande i drömmens värld som striden sker, mellan det undermedvetna jaget och med medvetna jaget. För att det glömda skall komma upp till ytan krävs det att man antingen sover vidare och inte vaknar i drömmen, eller att man kvickt somnar om för att då kunna återuppta arbetet i sitt interna väsen.

När man väl har kommit till en punkt då man har kunnat börja ana vad drömmen i drömmen handlar om är det viktigt att försöka ta detta med sig ut till det vakna jaget, på så sätt genom att uppmärksamma detta kan det vanka jaget påverka ända ner på drömnivå och därigenom förmå det undermedvetna självet att förmedla djupare insikter om händelsen under kommande drömsessioner.

Texten uppdaterades senast 2019-12-04

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning

Skriv en kommentar