Vad betyder drömmar om lejon?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om lejon betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen av drömmar om lejon är ofta att de är ett uttryck för någonting majestätiskt och mäktigt, men som ändå är rått och ej förlåtande. Kanske handlar det om ett inre uppvaknande, ens inre som ryter ifrån mot omvärldens påfrestningar och visar sig utifrån den majestätiska och råa form som det inre av oss ändå består av. Ibland kan drömmar om lejon även handla om en önskan av att kunna hävda sig själv inför andra, att våga säga ifrån och stå upp för sina åsikter och därigenom verkligen kunna ta tag i sina åtaganden.

Ibland brukar man säga att drömvärldens lejon är ett sätt för det inre att presentera sina själsliga krafter, och helt enkelt berätta att det är en själv som besitter dem och att de finns där även om de inte är så lätta att plocka fram alltid.

Djupare spirituella betydelser

Eftersom lejon ofta förknippas med någonting majestätiskt, som stäppernas konung, är drömmar om lejon givetvis också någonting som har analyserats i årtusenden ur mer spirituella perspektiv.

Texten uppdaterades senast 2019-12-05

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning