Drömtydning nycklar - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning nycklar betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med nycklar att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning nycklar

Symbolisk betydelse

Drömmar där nycklar spelar en central roll är ofta väldigt intressanta. Nycklarna representerar ofta ett sätt att öppna upp ens undermedvetna för att komma närmare orsaken (och kanske även lösningen) till svårigheter som finns och som det vakna jaget lider av. Ibland kan nycklarna dock ha en mer symbolisk betydelse i form av att de stänger och låser dörrar, för att kanske försöka dölja hemligheter som ens undermedvetna inte vill skall komma ut.

Kan även handla om kärlek

Ur andra aspekt kan nyckel-drömmar också handla om kärlek, tänk nyckeln till ens hjärta. Framför allt om andra personer är involverade i drömmens händelser kan det handla om att man önskar inleda ett förhållande med denne. Om personen gör det svårt att identifiera denne kan det handla om att ens undermedvetna har snappat upp att man har en hemlig beundrare.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2020-02-14

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om nycklar kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning