Vad betyder drömmar om nycklar?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om nycklar betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar där nycklar spelar en central roll är ofta väldigt intressanta. Nycklarna representerar ofta ett sätt att öppna upp ens undermedvetna för att komma närmare orsaken (och kanske även lösningen) till svårigheter som finns och som det vakna jaget lider av. Ibland kan nycklarna dock ha en mer symbolisk betydelse i form av att de stänger och låser dörrar, för att kanske försöka dölja hemligheter som ens undermedvetna inte vill skall komma ut.

Kan även handla om kärlek

Ur andra aspekt kan nyckel-drömmar också handla om kärlek, tänk nyckeln till ens hjärta. Framför allt om andra personer är involverade i drömmens händelser kan det handla om att man önskar inleda ett förhållande med denne. Om personen gör det svårt att identifiera denne kan det handla om att ens undermedvetna har snappat upp att man har en hemlig beundrare.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2020-02-14

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning