Drömtydning poliser - Symboler och Betydelse

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning poliser betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med poliser att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning poliser

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen av drömmar om poliser handlar ofta om det som förknippas med just poliser, brott och straff. Ibland handlar det om en önskan att andra skall bli tillrättavisad av lagens långa arm, men ibland kan det även handla om egna skambelagda känslor som bubblar upp när man drömmer. Kanske har man själv inte varit helt ärlig mot samhället och sina medmänniskor, och uppenbarelsen av en eller flera polisen i drömmen kan vara ens undermedvetnas sätt att uttrycka rädsla för att någon skall komma på vad man har gjort.

Djupare spirituella betydelser

Även om drömmar om poliser oftast kan kopplas direkt till rent symboliska företeelser, så finns det även en del djupare spirituella betydelser att finna.

Texten uppdaterades senast 2019-12-04

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning

Skriv en kommentar