Vad betyder drömmar om rotting?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om rotting betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om rotting går ofta att koppla till vänskapsband och forna vänskaper. Den hårt bundna rottingen är ett sätt för ens undermedvetna att symbolisera hur vänskapsband formas och binds ihop till starka knutar, men om det inte vårdas kan torka, splittras och slås sönder. Fundera på hur det undermedvetna manifesterade rottingen och försök dra kopplingar till nuvarande vänskapsrelationer, finns någon som är på väg att brytas upp? Kanske är det i så fall frågan om en vänskap som kan bli ordentligt infekterad om man inte ser sig för.

Djupare spirituella betydelser

Om rotting spelar en betydande roll i din dröm kan detta vara ett ganska olyckligt omen, som kan föra tråkigheter med sig. Du gör bäst i att inte göra någonting speciellt under kommande dygn, försök att undvika att utsätta dig för situationer som skulle kunna uppfattas som farliga.

Texten uppdaterades senast 2019-09-13

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning