Drömtydning tappa tänder - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning tappa tänder betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med tappa tänder att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning tappa tänder

Symbolisk betydelse

Drömmar om att man tappar tänder är någonting som ofta symboliserar egen osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. Det kan handla om en situation som du känner dig väldigt osäker eller maktlös kring, du kanske inte vet hur du skall hantera den eller vad som förväntas av dig. Detta symboliseras genom att man tappar någonting som annars ofta ses som statiskt, som man ofta tänker på som en självklarhet att de finns där i munnen. Att drömma att man tappar alla sina tänder kan ibland tolkas som att det finns en inneboende dödsångest, att man helt enkelt är rädd för att livet börjar lida mot sitt slut.

Rädsla inför åldrande

En annan vanlig symbolik som också kopplas till drömmar om tänder är hur dessa är kopplade till åldrandet. När vi är barn får vi våra mjölktänder, som vi sedan tappar i samband med att de byts ut till våra permanenta tänder. Sedan kommer visdomständerna. När vi sedan blir gamla så tappar vi ibland även de permanenta tänderna. Ångestfyllda drömmar om att tappa tänderna kan därför ibland kopplas till en slags rädsla, eller ångest, som har med åldrande att göra. Kanske har det nyligen hänt någonting i din kropp som har gjort ditt undermedvetna mer medveten om att ålderns påverkan.

Obegripliga skeenden

Sedan finns även den synvinkel att tänderna används när vi äter mat, utan tänder kan vi inte mala ner maten så att den går att svälja och till slut smälta. Vi kan alltså inte ta till oss näring, eller som denna symbolik implicerar kan vi inte ta till oss information eller bearbeta och omsätta intryck från omvärlden. Händer det saker i din omgivning som du har svårt att förstå?

Drömmar där man tappar de övre framtänderna

Drömmar där man tappar de övre framtänderna brukar kunna signalera att det finns någonting som du på ett omedvetet plan oroar dig över. Detta resulterar i att du känner dig svagare än normalt, vilket medför osäkerhetskänslor. I vaket tillstånd kan detta yttra sig som nedsatt självkänsla och syn på sin kropp och sitt utseende.

Drömmar där man tappar en hörntand

Drömmar där man tappar en av hörntänderna brukar ofta representera fysisk svaghet, ju fler hörntänder som tappas desto starkare svaghet. Hörntänderna representerar vanligtvis styrka, och skall klara av att tugga och bearbeta det råaste och segaste köttet. Att man tappar en hörntand innebär att man även tappar i styrka, vilket kan framkalla känslor av sårbarhet, rädsla och svaghet.

Drömmar där tänderna sitter löst

Drömmar där man drömmer att tänderna sitter löst brukar ofta kunna kopplas till ett bristande självförtroende. De lösa tänderna skvallrar om en inre svaghet och osäkerhet kring sitt beteende och vad andra tycker om en.

Texten uppdaterades senast 2020-10-01

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om tappa tänder kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning fiskar

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning