Vad betyder drömmar om tappa tänder?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om tappa tänder betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Osäkerhet och maktlöshet

Drömmar om att man tappar tänder är någonting som ofta symboliserar egen osäkerhet eller maktlöshet inför någonting. Det kan handla om en situation som du känner dig väldigt osäker eller maktlös kring, du kanske inte vet hur du skall hantera den eller vad som förväntas av dig.

Rädsla inför åldrande

En annan vanlig symbolik som också kopplas till drömmar om tänder är hur dessa är kopplade till åldrandet. När vi är barn får vi våra mjölktänder, som vi sedan tappar i samband med att de byts ut till våra permanenta tänder. Sedan kommer visdomständerna. När vi sedan blir gamla så tappar vi ibland även de permanenta tänderna. Ångestfyllda drömmar om att tappa tänderna kan därför ibland kopplas till en slags rädsla, eller ångest, som har med åldrande att göra. Kanske har det nyligen hänt någonting i din kropp som har gjort ditt undermedvetna mer medveten om att ålderns påverkan.

Obegripliga skeenden

Sedan finns även den synvinkel att tänderna används när vi äter mat, utan tänder kan vi inte mala ner maten så att den går att svälja och till slut smälta. Vi kan alltså inte ta till oss näring, eller som denna symbolik implicerar kan vi inte ta till oss information eller bearbeta och omsätta intryck från omvärlden. Händer det saker i din omgivning som du har svårt att förstå?

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning