Vad betyder drömmar om utfrågning?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om utfrågning betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar som handlar om att man blir utsatt för en utfrågning är relativt vanliga, och förknippas ofta med ganska kraftiga ångestkänslor. Ibland kan drömmen te sig på det viset att man inte kan komma på några svar till de frågor som ställs i drömmen, trots att man egentligen vet svaren till frågorna, vilket kan framkalla väldigt starka känslor av osäkerhet.

Vem som frågar är av betydelse

Ibland är det även betydelsefullt att lägga märke till vem det är som leder utfrågningen eller ställer frågorna i drömmen. Om det är någon man känner igen kan det vara så att det finns omedvetna negativa känslor mellan dig och personen, antingen från ditt håll eller från den andra personens håll. Om personen istället är en helt okänd person, en främling, kan detta vara en indikation på att det finns skuldkänslor inom dig som gror. I detta läge kan frågorna som ställs i utfrågningen handla om det som skuldkänslorna kan vara kopplade till, men det kan ibland vara svårt att komma på svar till frågorna på grund av att skuldkänslorna inte har uppenbarat sig ordentligt ännu.

Texten uppdaterades senast 2020-03-17

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning