Vad betyder drömmar om flygolycka?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om flygolycka betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar som handlar om flygplansolyckor är ofta oerhört ångestfyllda, men faktiskt inte så vanliga som man annars skulle kunna tro. Detta till trots förekommer de och är ofta en sådan typ av dröm som man inte glömmer i första laget, detta på grund av den skräck som ofta kopplas till själva kunskapen att flygplanet störtar rakt ned mot en säker död. I de allra flesta fall går denna typ av dröm att koppla mot just en inneboende rädsla för att sätta sig i ett flygplan, det är ju faktiskt inte särskilt naturligt för människan att flyga så det är fullt förståeligt att det kan väcka känslor av skräck och förtvivlan hos många. En del drömtolkare hävdar också att drömmar om att vara med om en flygplanskrasch kan vara en indikation på att man eventuellt hyser suicidala tankar.

Överleva en flygplansolycka

Om man drömmer att man har överlevt en flygolycka och till exempel vandrar runt bland alla vrakdelar, kan detta vara en dröm som försöker säger någonting om en själv. Ofta handlar det om ens förmåga att slutföra arbetsuppdrag eller projekt, och betydelsen av drömmen är oftast att man just nu arbetar som allra bäst på egen hand. Att man kanske inte bör förlita sig på sina kollegor eller ens sina kamrater, utan snarare lita på sig sjäv och sina egna förmågor.

Texten uppdaterades senast 2020-03-18

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning