Drömtydning falla - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning falla betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med falla att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Den symboliska betydelsen av drömmar där den stora händelsen i drömmen är att man faller, eller ramlar, handlar ofta misslyckanden. Eller snarare om att man har en stor inneboende rädsla för att misslyckas, och känner stor fasa inför att göra detta. I drömmarna manifesteras denna fasa ofta genom att man faller från någonting som motsvarar storleken av det misslyckande man känner sådan fasa från. Om man till exempel faller från ett litet träd kanske rädslan egentligen bara handlar om någonting simpelt som man inte behöver vara rädd för att misslyckas med, men om man istället faller från ett flygplan eller ett berg, så kan det istället handla om någonting mycket viktigt som man bör försäkra sig om att verkligen inte misslyckas med.

Psykologiska betydelser

Enligt Sigmund Freud kan drömmar där man faller vara förknippad till en inneboende ångest som personen som drömmer om fallet kan ha svårt att hantera, där denne då har en inneboende mycket stark rädsla över att begå moraliska felsteg vilket kan få som följd att man kan förlora sitt goda anseende eller sitt arbete.

Djupare spirituella betydelser

Drömmar om att falla har även många djupare rent spirituella betydelser, där man kan göra noggrannare tolkningar beroende på vad förslags fall det är frågan om i drömmen.

Se även drömmar om att klättra, drömmar om flygplan och drömmar om flygplansolyckor.

Texten uppdaterades senast 2019-12-09

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om falla kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning klättra

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning