Vad betyder drömmar om oas?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om oas betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar som handlar om att man ser eller kommer fram till en oas handlar ofta om en inre längtan efter att komma bort från vardagens tristess. Att åter finna tillbaka till den livsglädje man en gång upplevt. Ibland manifesterar sig denna längtan i form av en oas som först skymtar långt långt borta, men som sedan blir närmare och klarare nästan utan att drömmaren ens behöver röra sig mot oasen. Starka känslor av hast och att skynda sig kan infinnas och ibland kan även oasen försvinna likt en hägring, detta kan då då vara ett tecken för att den inre längtan kanske handlar om någonting som är ouppnåeligt.

Se även dröm om öken.

Djupare spirituella betydelser

Ibland kan man även finna en del djupare spirituella betydelser när det kommer till drömmar om oaser.

Texten uppdaterades senast 2020-01-31

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning