Vad betyder drömmar om ormar?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om ormar betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Sedan urminnes tider har drömmar om ormar i princip alltid förknippats med otur, och den symboliska betydelsen som drömmar om ormar har är att de oftast handlar om fiender. Den vanligaste tolkningen är att det kan handla om någon som talar bakom ryggen på dig, eller har för avsikt att vara elak.

Sexualitet enligt Freud

En annan djupare betydelse som drömmar om ormar kan ha, enligt psykologen Sigmund Freuds läror om drömtydning, är att de kan handla om sex. Främst då den manliga fruktsamheten och förmågan att fortplanta sig, troligtvis för ormens symboliska koppling som fallossymbol.

Mer specifika tolkningar beroende på dröm

Drömmar om att bli biten av en orm

Drömmar om att en orm försöker bita en brukar ofta vara ett förebud om svartsjuka eller avundsjuka, att du framkallar dessa känslor hos någon annan. Om ormen även lyckas bita en skall detta vara ett tecken på att någon som du anser vara en god vän i själva verket är din ovän som vill dig. Om ormen är ute efter att bita dig i fötterna ses detta ibland som en varning om att det kan finnas svartsjuka och avund riktat mot dig från din vänskapskrets.

Drömmar om orm som ömsar skinn

Om du drömmer om en orm som ömsar sitt skinn kan det vara ett tecken på att ditt undermedvetna tycker att det är dags att gå vidare, att det är dags att lämna det gamla bakom sig.

Dröm om hopringlad eller utsträckt orm

Drömmar där det förekommer en orm som ligger hopringlad brukar ofta ses som en varning för fara, och ibland även som ett varsel för annalkande sjukdom. Skulle ormen istället vara lång och utsträckt ses detta ibland som ett varsel om otrohet i en parrelation.

Dröm om att döda en orm

Om man i en dröm dräper en orm ses detta ofta som ett tecken för triumf, att man i sina kommande åtaganden kommer att lyckas med det man företar sig och att andra människor kommer att uttrycka sin avund och önskan att vara som en själv.

Texten uppdaterades senast 2020-02-02

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning