Drömtydning djur - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning djur betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med djur att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Drömmar om djur har ofta symboliken att det egentligen handlar om en själv. Att de säregna drag, egenskaper eller förmågor hos det djur som man drömmer om egentligen är applicerbara på en själv. Det kan handla om att ditt undermedvetna vill att du skall acceptera de kvaliteter som utmärker dig och integrera dem i ditt liv, dra nytta av dem och låta dem styra ditt liv till det bättre.

Drömmar om delfiner

Drömmar om delfiner kan uppfattas som väldigt positiva, och ibland medför dessa drömmar också att någonting positivt kan komma att inträffa. Men det gäller att vara uppmärksam på den allmänna känslan i drömmen, för delfinerna kan även uppenbara sig som en förvarning om att den livsstil man nu lever kommer att leda till olycka och besvär.

Drömmar om hjortar

Drömmar om hjortar brukar ofta uppstå när det finns någonting som agerar som tidsbov i ens närhet. Ofta är det någonting arbetsrelaterat som stjäl ens tid, men det kan även handla om en efterhängsen släkting som nu har börjat bli lite allt för krävande.

Drömmar om höns

Drömmar om höns brukar ofta ses som ett ganska dåligt tecken. Ofta kan de vara ett varsel om kommande tider av olycka och otur i kärlek, men ibland handlar det även om ens arbetsliv och karriär.

Drömmar om kaniner

Drömmar om kaniner handlar ofta om nöjen och förlustelser, och inte heller sällan om rent erotiska ting. Ensamma kaniner i en dröm brukar anses innebära att det finns ett suktande efter att ha roligt och verkligen njuta av livet, medan en flock kaniner brukar handla om kärleksliv - ofta i form av önskan om att hitta den äkta kärleken.

Drömmar om får

Drömmar om får brukar ofta innebära att det finns positiva skeenden att vänta, ibland handlar det om lycka i kärlek och ibland handlar det om att ekonomiskt ljusare tider finns att vänta.

Drömmar om lamm

Drömmar om lamm handlar väldigt ofta om kärlek eller önskan om kärlek. Ofta kärlek från ett oväntat håll som man kanske inte hade räknat med. Den symboliska betydelsen av drömmar som innefattar lamm som bräker handlar ofta om barnasinne och ungdomlighet, med en gnutta av självförakt. Kanske är det så att man saknar det som en gång har varit, och ens inre väsen som har uppmärksammat detta verkligen skriker efter att någon skall märka det och ge det barnasinnet och ungdomen tillbaka. Kanske behöver man lätta på trycket på något vis och göra någonting som egentligen känns oerhört barnsligt, men som ändå är vansinnigt roligt - oavsett hur gammal man än är. Om du drömmer att du hör ett eller fler lamm som bräker så är detta generellt sett ett gott tecken, det skvallrar om att du för närvarande är på gott humör och att det smittar av sig på andra - vilket medför att du kan räkna med att bli omtyckt och uppskattad av andra i din närhet.

Drömmar om myror

Drömmar om myror brukar ofta förknippas med symboliken att de har med ens arbetsliv att göra, de är framför allt vanliga drömmar hos sådana som innehar någon form av chefsposition. Ibland kan drömmarna betyda att ens ledarskap har börjat ge effekt och att rörelsen kommer att gå bra framöver.

Drömmar om papegojor

Drömmar om papegojor handlar ofta om personer i sin yttre bekantskapskrets, som t.ex. grannar eller ytliga bekanta. Budskapet är att dessa personer kanske inte är att lita på, och man skall försöka undvika att avslöja några hemligheter.

Drömmar om rävar

Drömmar där rävar förekommer brukar ibland ses som en förvarning om att någon i ens närhet kommer att svika ens förtroende. Ofta handlar det om något slags maktspel där personen försöker få fördelar gentemot dig inför någon annan med högre status.

Drömmar om ugglor

Drömmar om ugglor brukar ofta frammanas som en förvarning om att det kan finnas falska människor i din närhet, som hyser negativa känslor för dig. Faktiskt så starkt negativa känslor som avsky. Detta kan ibland vara chockerande, då det inte har förekommit några tecken på att dessa människor skall ha några så negativa känslor.

Drömmar om zebror

Drömmar som involverar en zebra eller två är ofta en förvarning om att kommande tid kommer att fyllas med svårigheter, och att man kommer att behöva kämpa väldigt hårt för att ta sig fram. Det är därför viktigt att bita ihop och verkligen ta i, för att inte riskera att bli nedstämd.

Drömmar om mygg

Drömmar om mygg som svärmar är en ganska stressrelaterad dröm och handlar ofta om problem i yrkeslivet eller i studierna. Kanske är det så att uppgifterna hopar sig och att detta nu i drömvärlden framkallar detta surrande som är omöjligt att få bort eller fly från.

Drömmar om maskar

Drömmar om maskar kan ibland upplevas som ganska läskiga, framför allt om maskarna framträder i stora grupper eller i ens närhet. Ofta är dessa drömmar ett varsel om att det finns någon i ens närhet som vill en illa, eller som en förvarning att något skeende inom kort kommer att leda till bekymmer i ens vardag.

Drömmar om grodor

Drömmar som involverar grodor kan ibland vara ganska svårtydda, men gemensamt för olika sätta att tolka dem är att de oftast handlar om saker som kan påverka en men som man inte har någon kontroll över. Ofta handlar det av negativa skeenden som kan komma att få inverkan på ens liv, som t.ex. att ekonomin riskerar att försämras eller att man kanske kommer att lockas till otrohet.

Drömmar om ekorrar

Drömmar om ekorrar handlar ofta om att känna drömmaren skall känna sig nöjd, att man skall sluta sträva efter det perfekta och inse att livet ändå är ganska bra just nu. Allt som oftast finns en familj som älskar en och även om ekonomin inte är på topp så är den ändå inte i botten heller.

Drömmar om gökar

Drömmar om gökar handlar ofta om kärlek ur ett mer ledsamt sätt, ibland kan sådana drömmar vara ett varsel om att den man älskar kan komma att svika en.

Drömmar om ödlor

Drömmar om ödlor brukar ofta förekomma som ett sätt att varna för slughet hos andra. Ibland som en förvarning om att man skall se sig för innan man litar på någon närstående som kanske försöker smickra en.

Drömmar om ålar

Drömmar om ålar handlar ofta om andra personer, oftast sådant som man kommer att få från andra. Ibland han det vara en förvarning om att det finns en brev på ingång från en bekant eller att någon familjemedlem nyligen har haft tur i spel och kommer att dela med sig av sina vinster.

Drömmar om tjurar

Drömmar om tjurar har ofast en erotisk koppling och brukar tolkas som att det finns en viss inneboende frustration. Lustar som behöver tillfredställas och begär som behöver släckas.

Drömmar om pantrar

Drömmar om djuret panter handlar ofta om förälskelse och kärlek, inte heller sällan om lustande begär. Ofta framkallas denna typ av dröm när det finns en oro för hur ett kärleksförhållande håller på att utvecklas, och om båda parter har samma önskningar kring vad förhållandet har för innebörd.

Drömmar om getingar

Drömmar om getingar brukar ofta framkalla väldigt starka känslor av obehag, och att bli stucken av en geting i sin dröm brukar ofta vara ett varsel om avundsjuka eller sorg. Antingen genom att någon i ens närhet kommer att visa sig bli till ett bekymmer till följd av sin avundsjuka, eller om någon närstående som kommer att förmedla ett sorgligt besked.

Drömmar om oxar

Drömmar om oxar handlar ofta om styrka och tillgänglighet, allra helst om oxen i drömmen är stor, stark och kraftig. Skulle oxen istället vara mager och ynklig kan detta vara ett varsel om olycka och fattigdom.

Vissa djur har djupare symbolik

Vissa djur-drömmar har en lite djupare kopplad symbolik, läs gärna mer om drömmar om mer specifika djur:

Djupare spirituella betydelser

Djuret kan vara ditt kraftdjur

Om du drömmer om ett djur som har en energi och styrka som du känner dig mycket rädd för, kan det vara så att det egentligen är ditt kraftdjur som du stöter på. Om du i drömmen bestämmer dig för att trotsa din rädsla och möta djuret kan det bli din bundsförvant och dela med sig av sin energi till dig, det blir då ditt kraftdjur.

Texten uppdaterades senast 2020-02-02

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om djur kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning apor | drömtydning biten | drömtydning boskap | drömtydning bonde | drömtydning flyga | drömtydning avföring/bajs | drömtydning elefanter | drömtydning katter | drömtydning jagad | drömtydning jakt

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning