Vad betyder drömmar om djur?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om djur betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om djur har ofta symboliken att det egentligen handlar om en själv. Att de säregna drag, egenskaper eller förmågor hos det djur som man drömmer om egentligen är applicerbara på en själv. Det kan handla om att ditt undermedvetna vill att du skall acceptera de kvaliteter som utmärker dig och integrera dem i ditt liv, dra nytta av dem och låta dem styra ditt liv till det bättre.

Djupare spirituella betydelser

Djuret kan vara ditt kraftdjur

Om du drömmer om ett djur som har en energi och styrka som du känner dig mycket rädd för, kan det vara så att det egentligen är ditt kraftdjur som du stöter på. Om du i drömmen bestämmer dig för att trotsa din rädsla och möta djuret kan det bli din bundsförvant och dela med sig av sin energi till dig, det blir då ditt kraftdjur.

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning