Drömtydning spindlar - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning spindlar betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med spindlar att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning spindlar

Symbolisk betydelse

Drömmar om spindlar är för många en mycket otäck upplevelse, då spindlar ofta utanför drömmens värld är någonting som kopplas till fobier och obehagliga känslor. Men i drömvärlden behöver inte spindlar betyda att någonting obehagligt är på väg att hända.

Kan ofta relateras direkt till omgivningen

Spindlar kan ofta ges en direkt koppling till någonting i din omvärld, till exempel om du drömmer att du dödar en spindel som kryper på din kropp kan detta handla om att du vill bli av med någon i din omgivning som går dig på nerverna och irriterar dig. Eller om man drömmer att man fastnar i ett spindelnät så kan detta vara ett uttryck för en inneboende känsla av instängdhet eller begränsning, ofta relaterad till den nuvarande livssituationen.

Djupare spirituella betydelser

Spindelnätet kan vara en moderssymbol

I drömvärlden har spindlar även ofta en status som moderssymbol, där det nät den spinner ses som någonting som omhuldar världen och skyddar mot livets faror. Drömmar som dessa kan även handla om sin egen roll som moder (eller fader), och ens inre drivkraft att skydda det som ligger en kärt.

Spindlar som kryper på kroppen

Drömmar om spindlar som kryper runt på kroppen har ofta tolkningen att det handlar om framtida framgång när det handlar om pengar, ofta handlar detta om någonting helt oväntat som ett överraskande arv eller en vinst i ett lotteri.

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om spindlar kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning djur

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning