Drömtydning toalett - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning toalett betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med toalett att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning toalett

Symbolisk betydelse

Den symbolik man brukar tala om ligger bakom drömmar om toaletter, eller drömmar där toaletter spelar en central roll, är ofta sådant som kan kopplas till ens inre känslor. Ofta känslor rörande en själv med avseende på hur man beter sig mot andra och i sociala situationer. Detta kan manifesteras genom de olika operationer som är vanliga att göra med en toalett, som att t.ex. att man spolar ner någonting eller att det blir stopp när man spolar och att det svämmar över.

När någonting spolas ned i toaletten handlar detta ofta om att man är på väg att slå sig fri från känslor som annars håller en fast och inlåst, medan stopp i en toalett ofta säger någonting om ens oförmåga att se till sig själv. Ofta kan detta handla om att man är mer fokuserad på andras behov än sina egna, eller att man har svårt att sätta gränser mot andra människor i ens närhet.

När andra använder toaletten

Att se någon annan gå på toaletten kan ibland handla om ens känslor inför denna personen, eftersom att gå på toaletten är en väldigt utelämnande företeelse. Det kan handla om att man kanske hyser någon form av avundsjuka gentemot personer, eller bär på illvilliga önskningar om att man vill personen illa.

Om man inte hittar någon toalett

Drömmar där man måste gå på toaletten och letar och letar men inte kan hitta någon toalett kan ibland vara en indikation på att man just nu skulle må bra av att ha lite mer egentid.

Texten uppdaterades senast 2020-03-18

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om toalett kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning avföring/bajs

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning