Drömtydning flyga - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning flyga betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med flyga att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning flyga

Symbolisk betydelse

Drömmar om att man flyger är någonting som är väldigt vanligt förekommande, framför allt att man själv flyger likt en fågel. Oftast skänker dessa drömmar en enorm frihetskänsla, men kan också upplevas som obehagliga om man börjar tappa kontrollen eller helt plötsligt börjar störta nedåt. Det är just även denna strävan efter frihet och oberoende som är den största symboliken kopplad till drömmar om att flyga.

Om du störtar

Om det är så att du störtar i drömmen kan detta även vara någonting som pekar på att du i någon aspekt av ditt liv kan vara på väg att tappa fotfästet och kontrollen över din tillvaro.

Om du lyckas landa

Om du istället lyckas landa i drömmen så är detta ett mycket bra tecken, då det innebär att du har kontroll över din tillvaro och att du sköter dina relationer på ett bra sätt. Både vad gäller arbetslivet och i det privata.

Psykologisk betydelse

Drömmar om att man flyger har även varit omdebatterat inom de psykologiska kretsarna, där t.ex. Sigmund Freud ofta förknippade förmågan att kunna flyga med erektion, eller Carl Gustav Jung som ansåg att dessa drömmar kunde förknippas med självförtroende och känslor av personlig frihet.

Djupare spirituella betydelser

Rent generellt sett är drömmar om att kunna flyga ofta ett bra tecken som förmedlar framgång på ett högre plan, kanske högre än det vi annars ser som vårt medvetna plan.

Förebud om resa

Om du drömmer att du kan flyga genom luften, kan detta ibland vara ett tecken på att du inom kort kommer att få vara med på en oväntad och överraskande resa. Om du i drömmen känner dig skrämd kan detta vara en indikation på att den som skall ta med dig på den oväntade resan kanske inte håller dig så högt ansedd som du kanske tror.

Flyger med fåglar

Om du i drömmen flyger tillsammans med en flock fåglar är detta någonting som kan innebära att du inom nära framtid kommer att möta en intressant person.

Flyger med luftballong

Om du drömmer att du sitter i en ballong som stiger upp i luften, mot molnen, kan det vara ett tecken på att du inom en snar framtid kommer att uppleva en brand. Du bör vara extra uppmärksam på eventuella elektriska element som finns i din närhet.

Inuti en födelsedagsballong

Om du drömmer om att du sitter inuti en vanlig ballong, sådan man brukar ha på födelsedagsfester, kan det vara en förebråelse om att du kommer att bli enormt omtyckt av ett djur - antingen ett djur du själv har tänkt att skaffa eller ett djur som ägs av en nära vän till dig.

Texten uppdaterades senast 2019-12-04

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om flyga kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning fjädrar | drömtydning flygplan | drömtydning flygolycka

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning