Drömtydning drunkna - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning drunkna betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med drunkna att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning drunkna

Symbolisk betydelse

Drömmar där man drunknar hör till en några av de obehagligaste drömmarna. Framför allt om man i drömmen verkligen känner att man upplever den där ångesten av att inte kunna få in luftens syre i sina lungor, att lungorna bara fylls med vatten vid varje andetag. Ofta kan man göra paralleller till en persons stressnivå i vaket tillstånd när det handlar om drömmar likt denna. Ungefär på samma sätt som att man även i vaket tillstånd brukar beskriva stressiga situationer eller skeenden i sitt liv som att man drunknar i sina åtaganden. Om en sådan stress tillåts vara påtaglig och på en sådan nivå under en längre tid, kan även detta sprida sig till det undermedvetna. Den stress man ofta pratar om i sådana situationer behöver inte handla om livets åtaganden såsom jobb, studier, barn och så vidare, utan det kan även handla om sådan stress som kan uppstå vid egen sjukdom eller sjukdom hos en anhörig.

Drunkningsvarslet kan även innebära pånyttfödelse

Men även om drömmar om att drunkna ofta kan kopplas till stress i vardagen kan betydelsen vara rakt motsatt. Ibland kan ens undermedvetna påkalla en sådan situation för att illustrera en nystart, framför allt om man lyckas överleva drunkningen i drömmen. Att man håller på att drunkna men man lyckas komma undan med livet i behåll. På samma sätt som att man tar sig ur någonting fruktansvärt jobbigt och nästan startar om sitt liv från ruta ett, men med oerhört mycket mer kraft och livsglädje än man någonsin har känt tidigare.

Texten uppdaterades senast 2020-02-07

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om drunkna kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning havet | drömtydning översvämning | drömtydning bilolycka

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning