Vad betyder drömmar om översvämning?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om översvämning betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om översvämningar brukar ofta ha en symbolisk koppling som är väldigt knuten till känslor djupt i ens undermedvetna. I drömmen kan detta uttryckas som att man vattnet bara stiger och stiger i hastig takt, eller att det forsar in vatten genom fönster och dörrar. Ofta handlar detta om att ens inre harmoni av någon anledning har blivit störd, ens undermedvetna varslar om detta genom att tvinga dig till handling mot den översvämning och eventuellt efterföljande drunkning som skulle kunna inträffa.

Kan vara ett varsel om värre saker

En viktig punkt att ta med sig från en sådan här dröm är att den ofta är ett varsel om att någonting värre är på ingång. Att ens inre harmoni har blivit störd är oftast någonting som går att reparera ganska enkelt, men om den tillåts raseras kan det att laga den bli någonting mycket mödosamt och tidskrävande. Det är det som stressen har som förmåga att göra med våra liv, att rasera vår inre frid och få oss ur balans.

Se även drömmar om att drunkna.

Texten uppdaterades senast 2020-02-07

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning