Drömtydning vatten - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning vatten betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med vatten att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning vatten

Symbolisk betydelse

Drömmar om vatten av olika slag har ofta den symboliska betydelsen att de ger uttryck för vårt aktuella känsloläge, åtminstone så som vårt undermedvetna betraktar vårt känsloliv. Men vatten är även det enskilt viktigaste för allt liv på planeten, och således även källan till liv, vilket i sig symboliserar pånyttfödelse. Man brukar därför säga att drömmar om vatten i form av hav symboliserar det stora livet eller alltings ursprung.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2020-03-17

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om vatten kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning brunn | drömtydning bröd | drömtydning flod | drömtydning bilar | drömtydning bada | drömtydning öken | drömtydning drunkna | drömtydning översvämning | drömtydning kaktus | drömtydning bilolycka

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning