Vad betyder drömmar om vatten?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om vatten betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om vatten av olika slag har ofta den symboliska betydelsen att de ger uttryck för vårt aktuella känsloläge, åtminstone så som vårt undermedvetna betraktar vårt känsloliv. Men vatten är även det enskilt viktigaste för allt liv på planeten, och således även källan till liv, vilket i sig symboliserar pånyttfödelse.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2019-05-25

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning