Drömtydning tänder - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning tänder betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med tänder att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Symbolisk betydelse

Drömmar där tänder förekommer och känns som att de spelar en central roll brukar ofta ha någon slags koppling till sin närmsta familjen eller släkt, och ibland även sina närmsta vänner. Förutom drömmar där man tappar tänderna, som mer handlar om en själv och sina inneboende bekymmer. Faktiskt är drömmar där man tappar tänderna några av de vanligaste drömmarna när det kommer till sådana som involverar just tänder, men här nedan går vi igenom lite noggrannare vad andra tand-drömmar kan ha för innebörd.

Tänderna representerar olika personer

Man brukar säga att överkäkens tänder symboliserar maskulinitet, och underkäkens tänder femininitet. Likaså brukar man säga att framtänderna representerar sådana som kan anses vara riktigt nära anhöriga, som t.ex. sina barn eller syskon. De inre hörntänderna sägs sedan representera ens föräldrar.

Status i drömmen kan kopplas till verkligheten

Ibland brukar man även koppla statusen på tänderna i drömmen till statusen hos den person som tanden representerar, ibland kan man även identifiera vilken person det handlar om i drömmen. Finare tänder än vanligt fungerar då som ett slags förebud om positiva skeenden, och sedan vice versa för om tänderna har farit ill på något vis.

Texten uppdaterades senast 2020-02-03

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om tänder kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning tappa tänder | drömtydning eld | drömtydning fiskar

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning