Vad betyder drömmar om att föda barn?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om att föda barn betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om att föda barn har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om pånyttfödelse, men de behöver dock inte nödvändigtvis handla om barn. Det kan ha att göra med någonting som under en lång tid har varit under tillväxt och som nu snart äntligen skall få mottaga dagens ljus, helt enkelt någonting som har fötts eller kommer att födas - t.ex. någonting materialistiskt såsom t.ex. ett hus, eller någonting djupare såsom ett nytt förhållningssätt genom vilket man tar sig an världen. Eller helt enkelt att man nyligen har eller är på väg att lyckas med någonting man företar sig som har med jobb, studier eller rent av livet att göra.

Djupare spirituella betydelser

Det finns även en del djupare betydelser när det kommer till drömmar där man föder barn.

Se även drömmar om graviditet och drömmar om abort.

Texten uppdaterades senast 2019-12-05

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar härKommentarer


#1   Frida Schneider   2019-12-12 23:07  
Va gravid och påväg att föda men vet inte vem som är pappan

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning