Drömtydning bebis - Betydelse och Symboler

Här nedan kan du läsa om vad drömtydning bebis betyder. Vi guidar dig även i hur olika drömmar och symboler som har med bebis att göra skulle kunna tolkas och tydas, utifrån flera olika aspekter och sätt att se på symbolerna.

Drömtydning bebis

Symbolisk betydelse

Drömmar om bebisar är mycket vanliga, men kan även vara ganska svåra att tolka beroende hur drömmen ter sig. Ofta handlar symboliken om intre strävan och längtan, och drömmar kan ofta kopplas till den biologiska klockan och en kanske omedveten inre önskan om en baby.

Men precis som att dessa drömmar kan handla om ens längan efter en bebis kan de också handla om helt andra saker, nämligen om hjälplöshet och inre känslor av att inte ha någon kontroll. Att man är utelämnad till någon annan som styr över ens vilja, oavsett de begär man kanske har. Denna tolkning för ofta tankarna till barndomen och om sådant som kanske har tryckts undan, känslor som nu bubblar upp till ytan på ett förtryckt sätt och som gör sig till känna genom att återigen få en att känna den där hjälplösheten.

Djupare spirituella betydelser

Symbolisk betydelse Sjuk bebis

Den symboliska betydelsen när det kommer till drömmar om sjuka bebisar är att de oftast handlar om en djup oro som finns i ens innersta. Det undermedvetna försöker förmedla denna osäkerhet och dessa bekymmer genom att manifestera en bebis som är sjuk, någonting som är så mjukt och sårbart som uppvisar tecken på sjukdom, på det sättet försöker det inre att påkalla uppmärksamhet kring någonting som finns och som kanske oroar en men som man inte riktigt har snappat upp eller börjat fundera på än - det börjar bli dags nu.

Djupare spirituella betydelser Sjuk bebis

Att drömma om en sjuk bebis kan ha olika innebörder. Om en mamma drömmer om att hennes bebis är sjuk, kan detta vara ett tecken som visar på god hälsa - men det kan även ha ekonomiska indikationer. Om bebisen är dödssjuk i drömmen kan det innebära att hen kommer att gifta sig relativt ungt, och med stor sannolikhet med någon från en rik familj. Drömmar om en annan persons sjuka bebis är ofta något mer olycksbådande, och kan innebära att en främmande sjukdom finns i familjen.

Symbolisk betydelse att föda barn

Drömmar om att föda barn har ofta den symboliska betydelsen att de handlar om pånyttfödelse, men de behöver dock inte nödvändigtvis handla om barn. Det kan ha att göra med någonting som under en lång tid har varit under tillväxt och som nu snart äntligen skall få mottaga dagens ljus, helt enkelt någonting som har fötts eller kommer att födas - t.ex. någonting materialistiskt såsom t.ex. ett hus, eller någonting djupare såsom ett nytt förhållningssätt genom vilket man tar sig an världen. Eller helt enkelt att man nyligen har eller är på väg att lyckas med någonting man företar sig som har med jobb, studier eller rent av livet att göra.

Djupare spirituella betydelser att föda barn

Det finns även en del djupare betydelser när det kommer till drömmar där man föder barn.

Se även drömmar om graviditet och drömmar om abort.

Texten uppdaterades senast 2020-09-28

Denna sida ger dig en aning om vad drömmar om bebis kan betyda, men glöm inte att också kolla in våra sidor med mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Andra relaterade drömtydningar

drömtydning frukt

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här


Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning