Vad betyder drömmar om baby (bebis)?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om baby (bebis) betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om bebisar är mycket vanliga, men kan även vara ganska svåra att tolka beroende hur drömmen ter sig. Ofta handlar symboliken om intre strävan och längtan, och drömmar kan ofta kopplas till den biologiska klockan och en kanske omedveten inre önskan om en baby.

Men precis som att dessa drömmar kan handla om ens längan efter en bebis kan de också handla om helt andra saker, nämligen om hjälplöshet och inre känslor av att inte ha någon kontroll. Att man är utelämnad till någon annan som styr över ens vilja, oavsett de begär man kanske har. Denna tolkning för ofta tankarna till barndomen och om sådant som kanske har tryckts undan, känslor som nu bubblar upp till ytan på ett förtryckt sätt och som gör sig till känna genom att återigen få en att känna den där hjälplösheten.

Se även drömmar om en sjuk bebis.

Djupare spirituella betydelser

Texten uppdaterades senast 2020-01-29

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning