Vad betyder drömmar om kärlek?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om kärlek betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar om kärlek på ett eller annat sätt är väldigt vanliga, och ofta brukar det finnas någon slags koppling till den sinnesstämning som man bär inom sig i vardagen. Men symboliken kan variera en del beroende på hur kärleken yttrar sig i drömmen och hur drömmen känns ur ett rent positivt eller negativt synsätt. Rent generellt brukar man säga att dessa drömmar symboliserar ett ögonblick av plötslig närvaro, en känsla som kan vara väldigt nyttig att ta till vara på även i det vakna livet.

Dröm om bråk med sin käresta

Drömmar där man drömmer att man bråkar med sina käresta symboliserar ibland att det kan finnas en spricka i relationen, och att om man inte ser efter och försöker reparera denna spricka så kan förhållandet bli förstört. Det som orskar sprickan brukar ofta handla om någonting som har hänt för en tid sedan, och som nu har börjat bubbla upp till ytan.

Drömmar om snabb kärleksaffär

Drömmar om en snabb kärleksaffär, som till exempel ett "one night stand", bär ofta med sig en symbolik som pekar mot ens förhållningssätt mot livet rent generellt. Ofta innebär det att man i nuläget har ganska bra kontroll på sin nuvarande situation, och är redo att tackla de eventuella bekymmer som kan dyka upp.

Drömmar om obesvarad kärlek

Om man drömmer att man uttrycker sin kärlek mot någon, men inte får någonting tillbaka, är detta ofta någonting som symboliserar en inre osäkerhet och oro. Det behöver inte vara så att drömmens innebörd är just kärlek, även om så ofta är fallet, då det kan handla om osäkerhet kring en vänskaps- eller jobbsituation.

Drömmar om tidigare kärlek

De flesta drömmer ibland om något förhållande som har varit, eller en viss person som har spelat en stor roll i ens liv eller varit föremål för ens kärlek. Ibland är det lätt att tolka drömmar likt denna som att man saknar det som har varit eller den person som uppenbarar sig i drömmen, men det brukar ofta vara en felaktig tolkning. Istället handlar det ofta om att man faktiskt är väldigt nöjd med livet som det är, och att det som händer i drömmen snarare är ett sätt för ens undermedvetna att berätta att det inte var bättre förr.

Texten uppdaterades senast 2020-03-19

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning