Vad betyder drömmar om lik?

Här nedan kan du läsa vad drömmar om lik betyder, och hur dessa skulle kunna tolkas.

Symbolisk betydelse

Drömmar som på något sätt handlar om att man ser ett lik eller att man befinner sig bland lik, handlar ofta om olika typer av rädslor. Om den eller de personer man ser som lik inte är några som är bekanta för en brukar man säga att rädslan handlar om ekonomi och pengar. Om personen eller personerna är bekanta eller vänner handlar rädslorna ofta om kärleksrelationer och försöker belysa en inre återhållsamhet för att kunna fästa sig vid en annan person, en slags rädsla för att blir för kär i en annan människa.

Dröm om att se sig själv som ett lik

Om man i drömmen ser sig själv som ett lik, kanske långt in i framtiden, handlar rädslan ofta om hur man skall leva upp sitt liv. Ibland kan man säga att man är rädd för att ta chanser då man inte riktigt vet eller kan förstå vad man riskerar eller har möjlighet att få.

Se även drömmar om döden.

Texten uppdaterades senast 2020-02-14

Kolla även in våra mycket populära gratis dagens horoskop för alla stjärntecken!

Läs mer om vad som ligger bakom våra drömtydningar och drömtolkningar här

Skriv en kommentar
Innehållet på denna webbplats är endast avsett för underhållning